تأثیر نارضایتی اجتماعی بر روی پایبندی دینی جامعه 1


تأثیر نارضایتی اجتماعی بر روی پایبندی دینی جامعه 1


/ کليپ تأثیر نارضایتی اجتماعی بر روی پایبندی دینی جامعه 1
تأثیر نارضایتی اجتماعی بر روی پایبندی دینی جامعه 1
• زمان : 30:24
بررسی مسائل اجتماعی ایران توسط استاد پروفسور فرامرز رفیع پور

پنجشنبه، 23
72 out of 100 based on 57 user ratings 782 reviews