دکتر حسین خیراندیش-افزایش سودا باعث چه عواملی است؟


دکتر حسین خیراندیش-افزایش سودا باعث چه عواملی است؟


/ کليپ دکتر حسین خیراندیش-افزایش سودا باعث چه عواملی است؟
دکتر حسین خیراندیش-افزایش سودا باعث چه عواملی است؟
• زمان : 00:29:17
موضوع جلسه: بیماری های سوداوی

چهارشنبه، 13
78 out of 100 based on 23 user ratings 248 reviews