دکتر حسین خیراندیش-منشأ بیماری ها


دکتر حسین خیراندیش-منشأ بیماری ها


/ کليپ دکتر حسین خیراندیش-منشأ بیماری ها
دکتر حسین خیراندیش-منشأ بیماری ها
• زمان : 00:03:06
دانلود مجموعه مباحث تغذیه و درمان در طب ایرانی و اسلامی استاد دکتر حسین خیراندیش به صورت تقطیع شده از برنامه صبح بیداری تاریخ 20 مهر 1390

پنجشنبه، 1
54 out of 100 based on 29 user ratings 854 reviews