سمت خدا-مواقف بعد از مرگ و سوالات(20/01/1391)


سمت خدا-مواقف بعد از مرگ و سوالات(20/01/1391)


/ کليپ سمت خدا-مواقف بعد از مرگ و سوالات(20/01/1391)
سمت خدا-مواقف بعد از مرگ و سوالات(20/01/1391)
• زمان : 51:08
برنامه سمت خدا
با موضوعات متنوع در حوزه دین ، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 از
شبکه سه سیما
موضوع بحث: مواقف و ایستگاه هائی که در آنها پس از مرگ از انسان سوال می شود.

شنبه، 24
54 out of 100 based on 29 user ratings 554 reviews