حجت الاسلام مسعود عالی-سلوک عاشورائی


حجت الاسلام مسعود عالی-سلوک عاشورائی


/ کليپ حجت الاسلام مسعود عالی-سلوک عاشورائی
حجت الاسلام مسعود عالی-سلوک عاشورائی
• زمان : 51:39
مجموعه سخنرانیهای حجت الاسلام عالی پیرامون زیارت امام حسین (ع) و قیام عاشورا و مقام معنوی امام حسین (ع)

سه‌شنبه، 9




78 out of 100 based on 43 user ratings 368 reviews

مرحوم حجت الاسلام فلسفی: اهمیت زکات در اسلام / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان
مرحوم حجت الاسلام فلسفی: گناه، گناه است در همه اعصار / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان
مرحوم حجت الاسلام فلسفی: ایمان و شرک / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان
مرحوم حجت الاسلام فلسفی: شکر نعمت مقام / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان
مرحوم حجت الاسلام فلسفی: اهمیت عمل به قرآن / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان
مرحوم حجت الاسلام فلسفی: طریقه شکر از نعمات الهی / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان
مرحوم حجت الاسلام فلسفی: سودمنیدی سخاوت در رضایت الهی / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان
مرحوم حجت الاسلام فلسفی: صفت حسنه تواضع / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان
مرحوم حجت الاسلام فلسفی: تفاوتی جالب از دنیا و آخرت / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان
مرحوم حجت الاسلام فلسفی: احترام نعمت / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان
مرحوم حجت الاسلام فلسفی: زبان گویا خطرناک ترین نعمت / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان
مرحوم حجت الاسلام فلسفی: تقوا سبب کرامت نزد خدا / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان
مرحوم حجت الاسلام فلسفی: عباد الرحمن / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان
مرحوم حجت الاسلام فلسفی: غذای عقل سیرکردن گرسنه است / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان
*