حجة الاسلام عالی-علت عدم قیام ائمه (ع) پس از واقعه کربلا (جلسه دوم)


حجة الاسلام عالی-علت عدم قیام ائمه (ع) پس از واقعه کربلا (جلسه دوم)


/ کليپ حجة الاسلام عالی-علت عدم قیام ائمه (ع) پس از واقعه کربلا (جلسه دوم)
حجة الاسلام عالی-علت عدم قیام ائمه (ع) پس از واقعه کربلا (جلسه دوم)
• زمان : 54:12
حجة الاسلام عالی-علت عدم قیام ائمه (ع) پس از واقعه کربلا (جلسه دوم)

پنجشنبه، 15
78 out of 100 based on 23 user ratings 98 reviews

سعید قاسمی: مختار نباشیم که بعد از واقعه قیام کنیم، عمار باشیم ... (تصویری)
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 16؛ خدا شناسی - معیارهای قرآن و حدیث إنّ اللّه علم أن یکون فی آخرالزمان اقوام متعمّقون
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 15؛ خدا شناسی - معیارهای قرآن و حدیث إنّ اللّه علم أن یکون فی آخرالزمان اقوام متعمّقون
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 14؛ خدا شناسی - خدا شناسی عدم تعقل در ذات حضرت حق
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 13؛ خدا شناسی - خدا شناسی عدم تعقل در ذات حضرت حق
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 12؛ خدا شناسی - عدم تعقل در ذات حضرت حق
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 11؛ خدا شناسی - خطبه امیر المؤمنین: لا تراه بمشاهدة العیان ولکن تدرکه القلب بحقایق الایمان
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 10؛ خدا شناسی - خطبه امیر المؤمنین: لا تراه بمشاهدة العیان ولکن تدرکه القلب بحقایق الایمان
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 9؛ خدا شناسی - حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام فی یوم جمل
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 8؛ خدا شناسی - حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام فی یوم جمل
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 7؛ خدا شناسی - سنخیّت بین خالق و مخلوق
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 6؛ خدا شناسی - سنخیّت بین خالق و مخلوق
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 5؛ خدا شناسی - سنخیّت بین خالق و مخلوق
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه 4؛ خدا شناسی - سنخیّت بین خالق و مخلوق
*