دکتر حسن عباسی: آیا مشکلات اقتصادی با برقراری رابطه با آمریکا حل می شود؟


دکتر حسن عباسی: آیا مشکلات اقتصادی با برقراری رابطه با آمریکا حل می شود؟


/ کليپ دکتر حسن عباسی: آیا مشکلات اقتصادی با برقراری رابطه با آمریکا حل می شود؟
دکتر حسن عباسی: آیا مشکلات اقتصادی با برقراری رابطه با آمریکا حل می شود؟
• زمان : 1:24
دکتر حسن عباسی: حل مشکلات اقتصادی در برقراری رابطه با آمریکا ؟؟؟

پنجشنبه، 11
66 out of 100 based on 31 user ratings 806 reviews

حجة الاسلام ماندگاری-انصارالحسین الگوی انصارالمهدی (محرم 92 جلسه دوم-صوتی)
حجة الاسلام ماندگاری-انصارالحسین الگوی انصارالمهدی (محرم 92 جلسه دوم-تصویری)
آیت الله مجتهدی تهرانی-شکر نعمتهای الهی
حجت الاسلام دکتر رفیعی-آثار وضعی گناه-جلسه سوم (محرم92-صوتی)
حجت الاسلام دکتر رفیعی-آثار وضعی گناه-جلسه سوم (محرم92-تصویری)
حجة الاسلام صدیقی-نقش عقل و هوس در سعادت و شقاوت انسان 27-08-1391
حجت الاسلام دکتر رفیعی-چگونه گناه را جبران کنیم؟-جلسه چهارم (محرم92-صوتی)
حجت الاسلام دکتر رفیعی-چگونه گناه را جبران کنیم؟-جلسه چهارم (محرم92-تصویری)
حجة الاسلام صدیقی-مراقبت از وجود انسانی خود 29-08-1391
دکتر میرغضنفری-لبنیات و شیر (طب سنتی-مجموعه برنامه صبحی دیگر)
دکتر میرغضنفری-سبزیجات و سلامتی (طب سنتی-مجموعه برنامه صبحی دیگر)
دکتر میرغضنفری-فصل بهار و سبزیجات (طب سنتی-مجموعه برنامه صبحی دیگر)
دکتر میرغضنفری-سال نو و آجیل ها (طب سنتی-مجموعه برنامه صبحی دیگر)
دکتر میرغضنفری-دیگر لبنیات (طب سنتی-مجموعه برنامه صبحی دیگر)
*