دانلود سخنرانی دکتر بانکی با موضوع ولایت (تصویری)


دانلود سخنرانی دکتر بانکی با موضوع ولایت (تصویری)


/ کليپ دانلود سخنرانی دکتر بانکی با موضوع ولایت (تصویری)
دانلود سخنرانی دکتر بانکی با موضوع ولایت (تصویری)
• زمان : 26:34
دانلود سخنرانی دکتر امیر حسین بانکی در همایش دو روزه اندیشه سیاسی اسلام، مجلس خبرگان و جایگاه ولایت فقیه در تاریخ 30 بهمن ماه 1392

چهارشنبه، 10
54 out of 100 based on 49 user ratings 674 reviews

حجت الاسلام طارمی-هم اندیشی 29 (نقد کتاب مکتب در فرآيند تکامل)
حجت الاسلام طارمی-هم اندیشی 28 (نقد کتاب مکتب در فرآيند تکامل)
حجت الاسلام طارمی-هم اندیشی 27 (نقد کتاب مکتب در فرآيند تکامل)
حجت الاسلام طارمی-هم اندیشی 26 (نقد کتاب مکتب در فرآيند تکامل)
حجت الاسلام طارمی-هم اندیشی 25 (نقد کتاب مکتب در فرآيند تکامل)
حجت الاسلام طارمی-هم اندیشی 24 (نقد کتاب مکتب در فرآيند تکامل)
حجت الاسلام طارمی-هم اندیشی 23 (نقد کتاب مکتب در فرآيند تکامل)
حجت الاسلام طارمی-هم اندیشی 22 (نقد کتاب مکتب در فرآيند تکامل)
حجت الاسلام طارمی-هم اندیشی 21 (نقد کتاب مکتب در فرآيند تکامل)
حجت الاسلام طارمی-هم اندیشی 20 (نقد کتاب مکتب در فرآيند تکامل)
حجت الاسلام طارمی-هم اندیشی 19 (نقد کتاب مکتب در فرآيند تکامل)
آیت الله مظاهری | دوازدهم رمضان 93 - مهدویت
حجت الاسلام طارمی-هم اندیشی 18 (نقد کتاب مکتب در فرآيند تکامل)
حجت الاسلام طارمی-هم اندیشی 17 (نقد کتاب مکتب در فرآيند تکامل)
*