باز گردانيدن سليمان عليه السلام رسولان بلقيس را


باز گردانيدن سليمان عليه السلام رسولان بلقيس را


/ کليپ باز گردانيدن سليمان عليه السلام رسولان بلقيس را
باز گردانيدن سليمان عليه السلام رسولان بلقيس را
• زمان : 1:59
باز گردانيدن سليمان عليه السلام رسولان بلقيس را با آن هديه‏ها كه آورده بودند سوى بلقيس و دعوت‏كردن بلقيس را به ايمان و ترك آفتاب پرستى‏ / دفتر چهارم مثنوی معنوی مولانا با صدای امیر نوری

يکشنبه، 8
72 out of 100 based on 47 user ratings 1022 reviews