مكرر كردن عاذلان پند را بر آن مهمان آن مسجد مهمان كش


مكرر كردن عاذلان پند را بر آن مهمان آن مسجد مهمان كش


/ کليپ مكرر كردن عاذلان پند را بر آن مهمان آن مسجد مهمان كش
مكرر كردن عاذلان پند را بر آن مهمان آن مسجد مهمان كش
• زمان : 1:35
مكرر كردن عاذلان پند را بر آن مهمان آن مسجد مهمان كش‏/ دفتر سوم مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی با صدای گوینده رادیو امیر نوری

يکشنبه، 8
72 out of 100 based on 27 user ratings 302 reviews