تشبيه دنيا


تشبيه دنيا


/ کليپ تشبيه دنيا
تشبيه دنيا
• زمان : 3:38
تشبيه دنيا كه به ظاهر فراخ است و به معنى تنگ و تشبيه خواب كه خلاص است از اين تنگى‏/ دفتر سوم مثنوی معنوی مولانا با صدای گوینده رادیو امیر نوری

يکشنبه، 8
60 out of 100 based on 15 user ratings 890 reviews