رنجانيدن اميرى خفته‏اى را


رنجانيدن اميرى خفته‏اى را


/ کليپ رنجانيدن اميرى خفته‏اى را
رنجانيدن اميرى خفته‏اى را
• زمان : 8:33
رنجانيدن اميرى خفته‏اى را كه مار در دهانش رفته بود/ دفتر دوم مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی با صدای گوینده رادیو امیر نوری

پنجشنبه، 5
66 out of 100 based on 51 user ratings 176 reviews