شعرخوانی آقای سعید پورطهماسبی در محضر رهبر معظم انقلاب شب نیمه ماه مبارک رمضان (1395/03/31 - صوتی)


شعرخوانی آقای سعید پورطهماسبی در محضر رهبر معظم انقلاب شب نیمه ماه مبارک رمضان (1395/03/31 - صوتی)


/ کليپ شعرخوانی آقای سعید پورطهماسبی در محضر رهبر معظم انقلاب شب نیمه ماه مبارک رمضان (1395/03/31 - صوتی)
شعرخوانی آقای سعید پورطهماسبی در محضر رهبر معظم انقلاب شب نیمه ماه مبارک رمضان (1395/03/31 - صوتی)
• زمان : 02:25
شعرخوانی آقای سعید پورطهماسبی در محضر رهبر معظم انقلاب شب نیمه ماه مبارک رمضان (1395/03/31 - صوتی)

شنبه، 2 مرداد
66 out of 100 based on 21 user ratings 1046 reviews