بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت - عضد را پسر سخت رنجور بود ...


بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت - عضد را پسر سخت رنجور بود ...


/ کليپ بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت - عضد را پسر سخت رنجور بود ...
بوستان سعدی | باب هفتم: حکایت - عضد را پسر سخت رنجور بود ...
• زمان : 00:01:49
دانلود کتاب صوتی MP3 بوستان سعدی شیرازی / باب هفتم: در عالم تربیت

پنجشنبه، 2
60 out of 100 based on 45 user ratings 770 reviews

شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - جناب آقای علیرضا قزوه مجری مراسم (بازخوانی شعری از استاد منزوی)
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 -جناب آقای حمید سبزواری از تهران
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - جناب آقای سید محمد اکرام از پاکستان
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - جناب آقای دهرمیندرنات از هندوستان
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - جناب آقای شاه منصور شاه میرزا از تاجیکستان
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - جناب آقای علی حکمت شاعر پیشکسوت
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - جناب آقای سید سکندر حسینی از افغانستان
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - جناب آقای امجد ویسی از کردستان
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - جناب آقای رضا نیکوکار از گیلان
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - جناب آقای زامیق محمود اف از آذربایجان
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - جناب آقای مهدی مردانی از قزوین
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - جناب آقای مهدی جهاندار از اصفهان
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - جناب آقای محمد صادق آتشی از یزد
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - جناب آقای محمد غفاری از قم
*