پیش شماره شهرستان آرالان چند است؟


پیش شماره شهرستان آرالان چند است؟
    پیش شماره شهرستان آرالان چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان حلمسی چند است؟

1:پیش شماره شهرستان حوری چند است؟

پیش شماره شهرستان آرالان 491257 می باشد.


پیش شماره شهرستان حوری درق چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آرالان باید ابتدا 0491257 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان حیدرکانلو چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در آرالان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0491257123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان خاتون آباد چند است؟
شهرستان آرالان از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان خاصبان چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


58 out of 100 based on 43 user ratings 1218 reviews