چی؟ تشكر -

که یاعث طنز پردازی شده اند را نام ببرید؟ موضوعات طنز وبیان کنید با توضیح؟
بگویید(ادبیات چیست؟) معرفت شناسی در حوزه ادبیات به چه معناست؟ ریخت شناسی
توکل سخن گفته به جز مولوی و اگر می شود از هر کدام چندین بیت مثال بزنید؟
آفرید تا دل آتش نگیرد... نمی دانم چه می خواهم بگویم/زبانم در دهان باز بسته
سال سوم دبیرستان (رشته ریاضی) درس آفتاب وفا:از خاقانی دبیرمان از من خواسته
چه تفاوتی با تلمیح دارد؟ ایا میتوان نتیجه گرفت هر جا تمثیل بود تلمیح
اندرکنش دینامیکی خاک -سازه با استفاده از روش عناصر مرزی
رفتار بتنهای معمولی و مقاومت بالای مسلح به‌الیاف فولادی تحت بار ضربه‌ای
روش المانهای مرزی بااستقرار منبع‌های بنیادین روی یک مرز خیالی بیرون قلمرو محیط پیوسته
تحلیل رفتار صفحات همگن در کمانش و پس از کمانش
پروژه راهسازی
بررسی و ارائه راه حل برای مسائلی در رابطه با تراکم ترافیک خیابان مدرس با استفاده از مدیریت سیستم ترافیک
بررسی امواج تصادفی دریا با استفاده از طیف واریانس
طراحی پوشش نهایی تونل‌ها - بارگذاری زلزله
حذف بیولوژیکی سیانور از فاضلاب صنایع فولادسازی
بررسی رفتار قابهای فولادی دربرگیرندهء دیوارهای بنایی تحت تاثیر بارهای جانبی در تراز سقف

چی؟ تشكر -
بادرود
شاهد یعنی چی؟
تشكر
- 16 ساله - دبیرستان
پاسخ :
همراه گرامی.سلام.شاهد از ریشه شهد به معنای بیننده اگاه هست.در ادب فارسی به معنای زیبا روی هم به كار رفته هست.موفق باشید.


من در رابطه با زبان فارسی بود خواستم از شما بپرسم: آیا سایتی وجود دارد


66 out of 100 based on 61 user ratings 386 reviews

و نوسنده ی انها از شاهنامه و مثنوی معنوی در حد دوره ی راهنمایی می خواستم.
تشخیص (مضاف و مضاف الیه )از( صفت و موصوف)را می
با واژه ی " صفت فاعلی مرکب مرخم" یا "صفت مفعولی مرکب مرخم" بر می خورم که
به همه مشاوران محترم سایت خوب و عالی تبیان. لطفا در مورد زیر اطلاعات صحیح
بدونم این شعر از کیست و اگر میتونید بقیه ان را هم بنویسید . مرگ من یعنی
در عربی به استاد ، (استاذ) می گویند؟ چرا به جای د ، از ذ استفاده می شود؟ با
هایی می خواستم که در مورد شاهنامه یا داستان های شاهنامه و یا کتاب هایی
من با پدرم به بازار .... فعلی که مناسب است کدام است ؟ رفتم یا رفتیم ؟ با تشکر

طرز شناسایی ارتباط معنایی ابیات با هم راتوض
رشته حسابداری هستم وبرای انجام یك تحقیق مزاحم شما شدم: من در مورد زندگی
منظور از اضافه ی
به كد 476914 پاسخ دهید خواهش میكنم جواب دهید منتظر جوابتون هستم؟ ممنون
بررسی اثر اندازه المان در تحلیل غیرخطی دیوارهای برشی بتن مسلح به روش اجزا محدود
بررسی رفتار غیرخطی قاب‌های فضایی تحت اثر بارهای استاتیکی و دینامیکی با استفاده از تئوری توسعه‌یافته تیر - ستون
بررسی روسازیهای بتن غلتکی و امکان‌سنجی کاربرد در ایران
ارزیابی روش‌های تقویت قاب‌های خمشی بتنی از نقطه نظر اجرایی و اثر آن‌ها بر ضریب رفتار سازه
طرح بهینه برجهای انتقال نیرو
مقایسه رفتار خطی و غیرخطی هسته‌های بتنی ساختمانهای بلند در برابر زلزله
شبیه‌سازی زمانی - مکانی زلزله و بررسی حرکتهای چند تکیه‌گاهی بر روی پلهای کابلی
کاربرد روش مرزی ترفتز در حل مسائل دوبعدی ارتجاعی
تحلیل پایداری سدهای بتن غلتکی با ایجاد فضای خالی در بدنه سد
محاسبه زمان تاخیر در سیستمهای اتوبوسرانی و ارائه راه حل برای کاهش آن
*