شیوه ی اروپایی و نوین از چه زمانی آغاز شد؟ 2. اولین نویسنده که سبک نویسندگی


شیوه ی اروپایی و نوین از چه زمانی آغاز شد؟ 2. اولین نویسنده که سبک نویسندگی
1. داستان نویسی به شیوه ی اروپایی و نوین از چه زمانی آغاز شد؟
2. اولین نویسنده که سبک نویسندگی نوین را در ایران آغاز کرد که بود؟ در مورد اثار و همچنین اولین مجموعه ای که در ایران با این سبک منتشر شد کمی توضیح دهید.
با تشکر، نوروزتان پیروز.
پاسخ :
سلام

موی دوست حلقه دام بلاست هركه دراین حلق
در این سایت می توانید جواب نسبتا مفصلی به سوالات خود پیدا کنید:

شعری قصیده توضیح داده و فرق آن را با غزل بفر
http://www.ettehadjonoub.com/News/?id=107

78 out of 100 based on 33 user ratings 308 reviews

در ایران و اروپا مطالبی را در صورت ممكن برایم ارس
؟ شیوه ی نرگس ببین نزد بنفشه نشین / سوسن رعنا گز
از اتفاقهای زیر را بنویسید؟ 1-اتباع آمریكایی از ایران اخراج شدند. 2-مقررات

ادب
در اروپا یك مناره و بعضی از مساجد در اروپا دو مناره دارند؟ 2- بنای تاج

نظر دستور زبان كلمه
بررسی اثر اندازه المان در تحلیل غیرخطی دیوارهای برشی بتن مسلح به روش اجزا محدود
بررسی رفتار غیرخطی قاب‌های فضایی تحت اثر بارهای استاتیکی و دینامیکی با استفاده از تئوری توسعه‌یافته تیر - ستون
بررسی روسازیهای بتن غلتکی و امکان‌سنجی کاربرد در ایران
ارزیابی روش‌های تقویت قاب‌های خمشی بتنی از نقطه نظر اجرایی و اثر آن‌ها بر ضریب رفتار سازه
طرح بهینه برجهای انتقال نیرو
مقایسه رفتار خطی و غیرخطی هسته‌های بتنی ساختمانهای بلند در برابر زلزله
شبیه‌سازی زمانی - مکانی زلزله و بررسی حرکتهای چند تکیه‌گاهی بر روی پلهای کابلی
کاربرد روش مرزی ترفتز در حل مسائل دوبعدی ارتجاعی
تحلیل پایداری سدهای بتن غلتکی با ایجاد فضای خالی در بدنه سد
محاسبه زمان تاخیر در سیستمهای اتوبوسرانی و ارائه راه حل برای کاهش آن
*