است ولی وقتی از من معنی فامیلیم رو می پرسن،نمیدنم جوابش میشه چی؟! لطفا


است ولی وقتی از من معنی فامیلیم رو می پرسن،نمیدنم جوابش میشه چی؟! لطفا
سلام
فامیلی من شهبازی است ولی وقتی از من معنی فامیلیم رو می پرسن،نمیدنم جوابش میشه چی؟!
لطفا شما بگویید که « شهباز » یعنی چه؟
پاسخ :
با سلام به شما دوست عزیز

را كه نام الهی دارد اما سیستم آن دقیقا همچون حكومت فرد بر مردم یا استبدادی


خلق از بهترین انبیا ابن عم م
شهباز مخفف شاهباز ، شاه باز هست که نام نوعی باز شکاری بزرگ می باشد.


سال دوم دبیرستان چارلز دیكنز رمان نویس معرفی شده و دیوید كاپر فیلد به
پرنده ای بزرگتر از باز معمولی و کند تر از ان اما این کلمه در کتب لغت معنای هستعاری هم دارد از جمله :

نباشید . این ابیات از كدام شاعر ایرانی می باشد ؟ بهترین خلق از بهترین


را به طور كام
1.


دروس تخصصی
جوانمرد پاک نژاد اصیل .2.


قبل از سلطنت چه بهد از ان و اقداماتی كه در طول سلطنتش انجام داده است تحقیقی
جوان باشرافت .

3.سپاهی بهادر و دلیر.

نامدار باشید

74 out of 100 based on 54 user ratings 1154 reviews

تعلقی است یا ا
baram chand
زحمت های بی كرانتان می خواستم بدانم كه كدام یك از كلمه زیر عام و كدام

زیر از كدام شاعر است كیست این ÷نهان مرا درجان وتن كز زبان
و تلخیس چیست هم خ
بررسی اثر اندازه المان در تحلیل غیرخطی دیوارهای برشی بتن مسلح به روش اجزا محدود
بررسی رفتار غیرخطی قاب‌های فضایی تحت اثر بارهای استاتیکی و دینامیکی با استفاده از تئوری توسعه‌یافته تیر - ستون
بررسی روسازیهای بتن غلتکی و امکان‌سنجی کاربرد در ایران
ارزیابی روش‌های تقویت قاب‌های خمشی بتنی از نقطه نظر اجرایی و اثر آن‌ها بر ضریب رفتار سازه
طرح بهینه برجهای انتقال نیرو
مقایسه رفتار خطی و غیرخطی هسته‌های بتنی ساختمانهای بلند در برابر زلزله
شبیه‌سازی زمانی - مکانی زلزله و بررسی حرکتهای چند تکیه‌گاهی بر روی پلهای کابلی
کاربرد روش مرزی ترفتز در حل مسائل دوبعدی ارتجاعی
تحلیل پایداری سدهای بتن غلتکی با ایجاد فضای خالی در بدنه سد
محاسبه زمان تاخیر در سیستمهای اتوبوسرانی و ارائه راه حل برای کاهش آن
*