را تكمیل كنید؟ -................... تا نگیردطفل كی نوشد لبن -تكیه برجای بزرگان

از نظر مشتق بودن چگونه است و چرا ؟
نباشید در بعضی از كتابها و برخی از پاورقیهای آن كتابها به صورت زیر است ر.ك
كنكور درس می خوانم و در كنكور 84 برای اولین بار شركت كردم ولی قبول نشدم
ركاب عشق" جه نوع تركی
تشبیهی جز تشبیه یا جز استعاره است ویا ارایه ای مستقل است؟ ممنون - 19 ساله
لطف كنید كتابی از اشعار خیام را كه فقط منتسب به خیام است و شامل فقط همان
اندرکنش دینامیکی خاک -سازه با استفاده از روش عناصر مرزی
رفتار بتنهای معمولی و مقاومت بالای مسلح به‌الیاف فولادی تحت بار ضربه‌ای
روش المانهای مرزی بااستقرار منبع‌های بنیادین روی یک مرز خیالی بیرون قلمرو محیط پیوسته
تحلیل رفتار صفحات همگن در کمانش و پس از کمانش
پروژه راهسازی
بررسی و ارائه راه حل برای مسائلی در رابطه با تراکم ترافیک خیابان مدرس با استفاده از مدیریت سیستم ترافیک
بررسی امواج تصادفی دریا با استفاده از طیف واریانس
طراحی پوشش نهایی تونل‌ها - بارگذاری زلزله
حذف بیولوژیکی سیانور از فاضلاب صنایع فولادسازی
بررسی رفتار قابهای فولادی دربرگیرندهء دیوارهای بنایی تحت تاثیر بارهای جانبی در تراز سقف

را تكمیل كنید؟ -................... تا نگیردطفل كی نوشد لبن -تكیه برجای بزرگان
1-ضرب المثل های زیر را تكمیل كنید؟
-................... تا نگیردطفل كی نوشد لبن
-تكیه برجای بزرگان نتوان زدبه گزاف ...........
-................... چو فرداشودفكرفرداكنیم
2-درباره فال زدن بر دیوان حافظ توضیح دهیدو
دلیل ان را بگویید.
3-یك نمونه از انواع شعر تضلیع رابگویید.
4-تفاوت لهجه وزبان درچیست؟
5-چهارارایه ادبی شعرزیرچیست؟
ای كرج سویت سه تن ازشهریاراورده ام
با علمداری ودیبا شهریار آورده ام
ایجاد میگویندبایك گل نمی ایدبهار
زان سبب سویت سه گل با یك بهارآورده ام
6-این شعرازكیست؟
روزگارست انكه گه عزت دهدگه خواردارد
چرخ بازیگرازاین بازیچه ها بسیاردارد
منظور از بیت بالا چیست؟

پاسخ :
سلام
از تاخیر زیاد عذر می خواهم ولی شما هم انگار تمام سئوالهای عالم را یکجا پرسیده اید!
اما جواب:
1- تا نگرید ابر کی خندد چمن تا نگرید طفل کی جوشد لبن
2-تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی
3- چنین بیتی پیدا نکردم

2- دقیقا منظورتان را نمی فهمم.


آزاد (نو) به دو شكل : شعر نیمایی و شعر سپید(منثور) است. حا لا من یكی دو منبع
درباره چه چیری می خواهید بدانید؟
3- سواد من به همچنین چیزی قد نداد.


بپرسم توی اینترنت چطور می توتن به دیوان صائب تبریزی دست یافت ؟ - 32 ساله
شرمنده!
4- زبان دستگاهی هست که برای برقراری ارتباط به کار می رود.


را می خوا هم - 30
هر زبان ساختار دستوری خاص خود را دارد.


بین 2كتاب سهراب به نام های هشت كتاب و اتاق میخواستم واطلاعاتی در مورد
لهجه نحوه های متفاوت تلفظ اجزای یک زبان هستند و خود زبان تازه ای به شمار نمی روند.


نباشید من دانشجوی سال اول دانشگاه تبریز هستم استاد ادبیات ما از من خواسته
هر چند ممکن هست با زبان اصلی تفاوت زیادی داشته باشند.


مفرد و تشبیه مركب و ایهام تناسب توضیح بدهید باتشكر فراوان

5- شهریار و شهریار جناس تام
سه گل و یک بهار...


از سعدی می خواستم . لطفا آرایه های آن را مشخص كنید 2- یك حكایت خیلی كوتاه
اشاره و تلمیح به ضرب المثل
شهریار ایهام
علمداری و دیبا ایهام
6- شاعر مورد نظر را پیدا نکردم.


برای دریافت مقالات ادبی می خواستم. در ضمن لطفا جواب سوالات مرا با كدهای
نکند این شعر را ار پشت کامیونها پیدا کرده اید!!؟
7- منظور از این بیت ناپایداری و تحول مدام اوضاع عالم هست و اینکه نباید به وضع خود مغرور شویم.


امیدوارم دفعه بعد سئوالاتتان را یکی یکی بپرسید.

موفق باشید

54 out of 100 based on 59 user ratings 1034 reviews

مفصلی باعنوان "نقد و تحلیل آثار سیمین دانشور میخواستم. حداكثر تا آخر
بفرمائید متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها یعنی چه؟ - 24 ساله - لیسانس
طریق اینترنت شرح و توضیح یكی از غزلیات دیوان حافظ را كه مد نظرمان است
جنگ رنگ ایا در این بیت ایهام تناسب وجود دارد توض
لطفا ضمن تعریف رمان مختصری در رابطه با آن توضیح دهید با تشكر - فوق دیپلم

بررسی اثر اندازه المان در تحلیل غیرخطی دیوارهای برشی بتن مسلح به روش اجزا محدود
بررسی رفتار غیرخطی قاب‌های فضایی تحت اثر بارهای استاتیکی و دینامیکی با استفاده از تئوری توسعه‌یافته تیر - ستون
بررسی روسازیهای بتن غلتکی و امکان‌سنجی کاربرد در ایران
ارزیابی روش‌های تقویت قاب‌های خمشی بتنی از نقطه نظر اجرایی و اثر آن‌ها بر ضریب رفتار سازه
طرح بهینه برجهای انتقال نیرو
مقایسه رفتار خطی و غیرخطی هسته‌های بتنی ساختمانهای بلند در برابر زلزله
شبیه‌سازی زمانی - مکانی زلزله و بررسی حرکتهای چند تکیه‌گاهی بر روی پلهای کابلی
کاربرد روش مرزی ترفتز در حل مسائل دوبعدی ارتجاعی
تحلیل پایداری سدهای بتن غلتکی با ایجاد فضای خالی در بدنه سد
محاسبه زمان تاخیر در سیستمهای اتوبوسرانی و ارائه راه حل برای کاهش آن
*