(کتاب الکترونیکی ) کامل مولوی را

نكته را با جدیت تمام به شما عرض كنم، پس خوب گوش دهید: اگر فكر می كنید كه
كنید: مسلمان و دروغ ؟! مسلمان با دروغ میانه ای ندارد. از الطاف شما متشكرم امیر
درمورد این تحقیق به طرح پیشینه یا سابقه تحیق رسیده ام(تحقیقاتی كه تا كنون
اما سوال مدتهاست كه به دنبال سایت (اعم از فارسی و انگلیسی) و كتاب در رابطه
خدمت شما و همكاران به جزء معلم ادبیات راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی
هایی وجود دارد؟ 1- چو از این كویر وحشت به سلامتی گذشتی /به شكوفه ها به
ولی
گلاب است گویی به جویش روان همی شاد
از زیاده خواهی های من ناراحت نشده باشی

رابطه تحصیلات

بررسی اثر اندازه المان در تحلیل غیرخطی دیوارهای برشی بتن مسلح به روش اجزا محدود
بررسی رفتار غیرخطی قاب‌های فضایی تحت اثر بارهای استاتیکی و دینامیکی با استفاده از تئوری توسعه‌یافته تیر - ستون
بررسی روسازیهای بتن غلتکی و امکان‌سنجی کاربرد در ایران
ارزیابی روش‌های تقویت قاب‌های خمشی بتنی از نقطه نظر اجرایی و اثر آن‌ها بر ضریب رفتار سازه
طرح بهینه برجهای انتقال نیرو
مقایسه رفتار خطی و غیرخطی هسته‌های بتنی ساختمانهای بلند در برابر زلزله
شبیه‌سازی زمانی - مکانی زلزله و بررسی حرکتهای چند تکیه‌گاهی بر روی پلهای کابلی
کاربرد روش مرزی ترفتز در حل مسائل دوبعدی ارتجاعی
تحلیل پایداری سدهای بتن غلتکی با ایجاد فضای خالی در بدنه سد
محاسبه زمان تاخیر در سیستمهای اتوبوسرانی و ارائه راه حل برای کاهش آن
*