خدمت شما مشاور گرامی لطفا معنی ابیات زیر را طبق لغت به بغتشان برایم بفرستین.


خدمت شما مشاور گرامی لطفا معنی ابیات زیر را طبق لغت به بغتشان برایم بفرستین.
با سلام و خسته نباشید خدمت شما مشاور گرامی
لطفا معنی ابیات زیر را طبق لغت به بغتشان برایم بفرستین. اگه آرایه های مهمشون رو هم عرض كنید كه واقعا شرمنده ام می كنید!

1) نیست ممكن این كشاكش از رگ جانم رود / تا نپیوندم به دریا آب جوی خویشتن
2) زاهد هوای عالم بالا نمی كند / این رود خشك روی به دریا نمی كند
3) به صوت خوش چو حیوان است مایل / ز حیوان كم نشاید بودن ای دل
4)‌ كبوتری كه دگر آشیان نخواهد دید / قضا همی بردش به سوی دانه و دام
5) آمد موج لست كشتی قالب ببست / باز چو كشتی شكست نوبت وصل و لقاست
6) خفته خبر ندارد سر بر كنار جانان / كاین شب دراز باشد بر چشم پاسبانان
7) به یاد یار و دیار آ» چنان بگریم زار / كه از جهان ره و رسم سفر براندازم
8) ظمی نالم و برای تو میریزم آب چشم / این ناله من است بگو یا صدای آب
9) ای گل فروش گل چه فروشی به جای سیم / وز گل عزیز تر چه ستانی به سیم گل
10)‌ گفت آن یار كزو گشت سر دار بلند / جرمش این بود كه اسرار هویدا می كرد
رنگین سخنان در نكهت خویش نهان اند / از نكهت خود نیست به هر حال جدا گل
12)‌ جان گرگان و سگان از هم جداست / متحد جانهای شیران خداست
13) قصد جان است طمع در لب جانان كردن / تو مرا بین كه در این كار به جان می كوشم
14) عالام به تو زندست نه جسمی و نه جانی / ای جان جهان زنده به تو جان جهان اند
15) از دریغ آنكه روح جسم او از هم گسست / چار اركان را دگر با هم نخواهی یافتن
ممنون از لطف و حوصله شما
hos@ta
پاسخ :
سلام


تا وقتیکه جوی وجودم را به دریا نپیوستم(معنویات)ممکن نیست که این تشویش از جانم بیرون رود.البته معنی این بیت به شاعر وادامه ابیات بستگی دارد.

رشته ادبیات و علوم انسانی اهمیت داده نمی شود؟ چرا اینطور تصور می كنند
انتقاد به زاهدانی که درگیر ظواهر دین اند.زاهد به عالم ملکوت نمیرسد همانگونه که رودی که خشک باشد نمیتواند به دریا برسد.اسلوب معادله

علی شریعتی در دانشگاه سوربن ف
حیوان هم به صدای خوش راغب هست،درست نیست که تو از حیوان هم کمتر باشی(به صوت خوش مایل باش)

این سوال را از چه قسمتی باید ب÷رسم ولی از این قسمت می ÷رسم من می خواستم
کبوتری که دیگر اشیانه ندارد سرنوشت اورا به سوی بدبختی وخوشبختی میبرد.


لطفا باقی ابیات را در باکس های 3 ویا حداکثر 4تایی بفرستید.

تر ÷اسخ دهید با ت
موفق باشید.


در


78 out of 100 based on 33 user ratings 158 reviews

پایان نامه های مش
خودتون گفتید توضیح بیشتر بد
بدانم آیا پس از جدا شدن كشور روسیه آیا این كشور هنوز هم بزرگترین كشور
مورد ترصیع و اسلوب معادله و حسن تع
خواسته بودید كه دادم جوا
نباشید اگر امكان دارد در مورد سازمان ملل متحد به مقدار مختصر و مفید توضیح
كنم تحقیق كنم اما حتی با خواندن كتابهای روش تحقیق نمیتوانم لطفا مرا راهنمایی
بررسی اثر اندازه المان در تحلیل غیرخطی دیوارهای برشی بتن مسلح به روش اجزا محدود
بررسی رفتار غیرخطی قاب‌های فضایی تحت اثر بارهای استاتیکی و دینامیکی با استفاده از تئوری توسعه‌یافته تیر - ستون
بررسی روسازیهای بتن غلتکی و امکان‌سنجی کاربرد در ایران
ارزیابی روش‌های تقویت قاب‌های خمشی بتنی از نقطه نظر اجرایی و اثر آن‌ها بر ضریب رفتار سازه
طرح بهینه برجهای انتقال نیرو
مقایسه رفتار خطی و غیرخطی هسته‌های بتنی ساختمانهای بلند در برابر زلزله
شبیه‌سازی زمانی - مکانی زلزله و بررسی حرکتهای چند تکیه‌گاهی بر روی پلهای کابلی
کاربرد روش مرزی ترفتز در حل مسائل دوبعدی ارتجاعی
تحلیل پایداری سدهای بتن غلتکی با ایجاد فضای خالی در بدنه سد
محاسبه زمان تاخیر در سیستمهای اتوبوسرانی و ارائه راه حل برای کاهش آن
*