مشاور محترم 38) متناقض نماهای مصراعهای زیر: فخرها دارند و عاری بیش نیست -عیش

های آبشار و اصفهان آماده نشد؟ لازم نیست به این سوال پاسخ دهید چون می
اموزش و پرورش
كینوش در مورد سوال 10050منظورم اینست كه ژاپن با وجود ویرانی كامل در جنگ

رشته ادبیات و علوم انسانی اهمیت داده نمی شود؟ چرا اینطور تصور می كنند
علی شریعتی در دانشگاه سوربن ف
اندرکنش دینامیکی خاک -سازه با استفاده از روش عناصر مرزی
رفتار بتنهای معمولی و مقاومت بالای مسلح به‌الیاف فولادی تحت بار ضربه‌ای
روش المانهای مرزی بااستقرار منبع‌های بنیادین روی یک مرز خیالی بیرون قلمرو محیط پیوسته
تحلیل رفتار صفحات همگن در کمانش و پس از کمانش
پروژه راهسازی
بررسی و ارائه راه حل برای مسائلی در رابطه با تراکم ترافیک خیابان مدرس با استفاده از مدیریت سیستم ترافیک
بررسی امواج تصادفی دریا با استفاده از طیف واریانس
طراحی پوشش نهایی تونل‌ها - بارگذاری زلزله
حذف بیولوژیکی سیانور از فاضلاب صنایع فولادسازی
بررسی رفتار قابهای فولادی دربرگیرندهء دیوارهای بنایی تحت تاثیر بارهای جانبی در تراز سقف

مشاور محترم 38) متناقض نماهای مصراعهای زیر: فخرها دارند و عاری بیش نیست -عیش
با سلام خدمت شما مشاور محترم
38) متناقض نماهای مصراعهای زیر:
فخرها دارند و عاری بیش نیست
-عیش این گلشن خماری بیش نیست
-زهی سودا كه فردا زانزیان بینی
لطفا به زبان ساده بگین! این 2 تا رو از یه كتاب خوندم كه خیلی سطح بالا جواب داده بود...
39) معنی بیت زیر بر مبنای تك تك لغات داخل آن:
ما هیچ متاعان خجل از قدر رواجیم / در كشور ما رونق بازار كسادی است
40) معنی بیت زیر بر مبنای تك تك لغات داخل آن:
گفتم كه كفر زلفت گمراه عالمم كرد / گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید
41) معنی بیت زیر بر مبنای تك تك لغات داخل آن:
نالم به دل چو نای من اندر حصار نای / پستی گرفت همت من زین بلند جای
42) معنی بیت زیر بر مبنای تك تك لغات داخل آن:
مكن كاری كه بر پا سنگت آیو / جهان با این فراخی تنگ آیو
ممنون از لطف و حوصلتون///
Hos@ta
پاسخ :
سلام

این سوال را از چه قسمتی باید ب÷رسم ولی از این قسمت می ÷رسم من می خواستم
اصولا چیزی که موجب فخر هست نباید موجب عار وننگ هم بشود.


اینکه عیش گلشن همان خمارش باشد مفهومیست دارای تناقض.

تر ÷اسخ دهید با ت
سودیافتن از زیان مفهومی عجیب ومتناقض هست .مثل پربودن جیب از خالی

در
ما که هیچ کالایی نداریم وندار هستیم در دوران رواج خجالت میکشیم،در کشور ما(مسلک ما)رونق بازار همان کسادیست .این بیت هم متناقض نما دارد.

پایان نامه های مش
لطفا باقی سوالات را در باکسی جدا بفرستید وتعداد سوالات در هر بار پرسش بیشتر از 3 تا نشود.

خودتون گفتید توضیح بیشتر بد
درضمن نام شاعر ابیات را هم بنویسید چون گاهی در معنی تاثیرگذار هست.

بدانم آیا پس از جدا شدن كشور روسیه آیا این كشور هنوز هم بزرگترین كشور
موفق باشید

66 out of 100 based on 31 user ratings 506 reviews

مورد ترصیع و اسلوب معادله و حسن تع
خواسته بودید كه دادم جوا
نباشید اگر امكان دارد در مورد سازمان ملل متحد به مقدار مختصر و مفید توضیح
كنم تحقیق كنم اما حتی با خواندن كتابهای روش تحقیق نمیتوانم لطفا مرا راهنمایی
اد
به كدام زبان محلی ایران است: (شهن شهن بور ایا ، به دم لاسور ایا ...) ممنون
بر روی اكثر سفالهای بدست آمده از سیلك و شوش (در دوران ایران باستان) در
بررسی اثر اندازه المان در تحلیل غیرخطی دیوارهای برشی بتن مسلح به روش اجزا محدود
بررسی رفتار غیرخطی قاب‌های فضایی تحت اثر بارهای استاتیکی و دینامیکی با استفاده از تئوری توسعه‌یافته تیر - ستون
بررسی روسازیهای بتن غلتکی و امکان‌سنجی کاربرد در ایران
ارزیابی روش‌های تقویت قاب‌های خمشی بتنی از نقطه نظر اجرایی و اثر آن‌ها بر ضریب رفتار سازه
طرح بهینه برجهای انتقال نیرو
مقایسه رفتار خطی و غیرخطی هسته‌های بتنی ساختمانهای بلند در برابر زلزله
شبیه‌سازی زمانی - مکانی زلزله و بررسی حرکتهای چند تکیه‌گاهی بر روی پلهای کابلی
کاربرد روش مرزی ترفتز در حل مسائل دوبعدی ارتجاعی
تحلیل پایداری سدهای بتن غلتکی با ایجاد فضای خالی در بدنه سد
محاسبه زمان تاخیر در سیستمهای اتوبوسرانی و ارائه راه حل برای کاهش آن
*