معنای این جملات را بنویسید 1-حرفهای شما رومانتیک است. 2-حماسه دوران است. 3-اسطوره


معنای این جملات را بنویسید 1-حرفهای شما رومانتیک است. 2-حماسه دوران است. 3-اسطوره
به نام خدا
لطف کرده معنای این جملات را بنویسید
1-حرفهای شما رومانتیک است.
2-حماسه دوران است.
3-اسطوره زمان.
پاسخ :
سلام

سریع تر به سوالات
حرفهای شما عاشقانه واحساسی هست.(البته معنای لغوی رمانتیک میتواند خیالی ووهمی نیز باشد اما به نظرم این جمله بیشتر با همان معنایی که فرمودم رایج هست.


او قهرمان هست.

الصبیان و
قهرمان و عالی درهمه جنبه ها.


اینكه با وجود المپیاد های شیمی وفیزیك وغیره به ادبیات وفرهنگ توجه كردید
کسی که بشر به دنبالش هست.

انصار
موفق باشید.
54 out of 100 based on 49 user ratings 824 reviews

نباشید لطفا نام كل كتاب های محم

سؤال من پاسخ دهید.(هرچه زودتر بهتر باتشكر) در بیت زیر نقش تمام كلمات را
دبیرستان هستم و در پاریس در مدرسه ی ایرانی درس میخوانم عاشق ادبیات هستم

را جور دیگری مطرح میكنم ایا اصلا المپیاد ادبی در خارج از ایران مخصوصا
در مورد مدیریت زمان برای تحقیقم میخواستم ممنون میشوم اگر مرا راهنمایی
وخسته نباشید 1- در درس كبوتر طوق دار منظور از جمله:« تیمار آن فراخور حكمت
بررسی اثر اندازه المان در تحلیل غیرخطی دیوارهای برشی بتن مسلح به روش اجزا محدود
بررسی رفتار غیرخطی قاب‌های فضایی تحت اثر بارهای استاتیکی و دینامیکی با استفاده از تئوری توسعه‌یافته تیر - ستون
بررسی روسازیهای بتن غلتکی و امکان‌سنجی کاربرد در ایران
ارزیابی روش‌های تقویت قاب‌های خمشی بتنی از نقطه نظر اجرایی و اثر آن‌ها بر ضریب رفتار سازه
طرح بهینه برجهای انتقال نیرو
مقایسه رفتار خطی و غیرخطی هسته‌های بتنی ساختمانهای بلند در برابر زلزله
شبیه‌سازی زمانی - مکانی زلزله و بررسی حرکتهای چند تکیه‌گاهی بر روی پلهای کابلی
کاربرد روش مرزی ترفتز در حل مسائل دوبعدی ارتجاعی
تحلیل پایداری سدهای بتن غلتکی با ایجاد فضای خالی در بدنه سد
محاسبه زمان تاخیر در سیستمهای اتوبوسرانی و ارائه راه حل برای کاهش آن
*