731767 را معنی کنید / 1-نالم به دل چون نای من اندر حصار نای / پستیىوستان تبیان یاى طیری را دطونه شیرین نماةیم اطر كتابی ىر این ؤمینه معرفی
كه جواب من را تا جمعه بدهید چون شدیدا نباز دارم من از شماپرسیدم گوته فارسی
از كتبی كه در ان موضوع در مورد ادبیات ایران و اروپا وتاثیر ادبیات ایران
المپیاد ادبی چه توصیه ای دارید؟ چه منابع كمكی را
اندرکنش دینامیکی خاک -سازه با استفاده از روش عناصر مرزی
رفتار بتنهای معمولی و مقاومت بالای مسلح به‌الیاف فولادی تحت بار ضربه‌ای
روش المانهای مرزی بااستقرار منبع‌های بنیادین روی یک مرز خیالی بیرون قلمرو محیط پیوسته
تحلیل رفتار صفحات همگن در کمانش و پس از کمانش
پروژه راهسازی
بررسی و ارائه راه حل برای مسائلی در رابطه با تراکم ترافیک خیابان مدرس با استفاده از مدیریت سیستم ترافیک
بررسی امواج تصادفی دریا با استفاده از طیف واریانس
طراحی پوشش نهایی تونل‌ها - بارگذاری زلزله
حذف بیولوژیکی سیانور از فاضلاب صنایع فولادسازی
بررسی رفتار قابهای فولادی دربرگیرندهء دیوارهای بنایی تحت تاثیر بارهای جانبی در تراز سقف

731767 را معنی کنید / 1-نالم به دل چون نای من اندر حصار نای / پستی
این ابیات +مشاوره 731767 را معنی کنید / 1-نالم به دل چون نای من اندر حصار نای / پستی گرفت همت من زین بلندی جای 2-صبحدم چون کله بندد آه دود آسای من / چون شفق در خون نشیند چشم خون پالای من 3-عشق شوری در نهاد ما نهاد / جان مارا در بوته ی سودا نهاد 4-از خمستان جرعه ای بر خاک ریخت / جنبشی در آدم و حوا نهاد 5-تا تماشای وصال خود کند / نور خود در دیده ی بنیا نهاد 6-تا کمال علم او ظاهر شود /این همه اسرار بر صحرا نهاد 7-شور و غوغایی بر آمد از جهان / حسن او چون دست در یغما نهاد
پاسخ :
سلام

خواست بدونم جریان این چهاده روایت قرآن كه حافظ تو شعرش میگه چیه؟ كوكب


اضافه ی
از ته دل مانند نی (که از اون به عنوان یک آلت موسیقی هستفاده مینمايند ونوای سوزناکی دارد) در این زندان که اسمش نای هست مینالم/ زندانی بودن درین جا مانع همت بلند من شد.

چه زودتر این شعر رو معنی كنید چون من پس فردا امتحان دارم نفس باد صبا مشك
وقتی هنگام صبح آه من مانند ابر در آسمان خیمه زند تو میتوانی چشم مرا که از شدت گریه به رنگ شفق درآمده ببینی.

موفق باشید.


تا به حال مشكلی نداشتم كه بخواهم مزاحم شما بشوم


72 out of 100 based on 37 user ratings 1112 reviews

توان نوشته ای در سطح عالی و با كلمات قشنگ نوشت ؟ كتب آموزش نوشتاری و مقاله

و شباهتهای اشعار

ارتباط با معنی سیاست و مقاله ای جهت كنفرانس در این رابطه برایم بفرستید.

معناست؟
هیجان در كشور های اروپایی چه تدابیر
بررسی اثر اندازه المان در تحلیل غیرخطی دیوارهای برشی بتن مسلح به روش اجزا محدود
بررسی رفتار غیرخطی قاب‌های فضایی تحت اثر بارهای استاتیکی و دینامیکی با استفاده از تئوری توسعه‌یافته تیر - ستون
بررسی روسازیهای بتن غلتکی و امکان‌سنجی کاربرد در ایران
ارزیابی روش‌های تقویت قاب‌های خمشی بتنی از نقطه نظر اجرایی و اثر آن‌ها بر ضریب رفتار سازه
طرح بهینه برجهای انتقال نیرو
مقایسه رفتار خطی و غیرخطی هسته‌های بتنی ساختمانهای بلند در برابر زلزله
شبیه‌سازی زمانی - مکانی زلزله و بررسی حرکتهای چند تکیه‌گاهی بر روی پلهای کابلی
کاربرد روش مرزی ترفتز در حل مسائل دوبعدی ارتجاعی
تحلیل پایداری سدهای بتن غلتکی با ایجاد فضای خالی در بدنه سد
محاسبه زمان تاخیر در سیستمهای اتوبوسرانی و ارائه راه حل برای کاهش آن
*