می خواستم
نظامی را می خواستم برایم معنی كنید مفاد
راجع به انقلاب اسلامی انجام بدهم نمی دانم چه سر فصل هایی باید این تحقیقم
چند سوال داشتم 1-(ی) در كلمه (هستی) واج مصوت است؟ 2-لطفا در مورد وازه آزاد
دارنده كد 44385 هستم پس چرا آن برنامه
را تكمیل كنید؟ -................... تا نگیردطفل كی نوشد لبن -تكیه برجای بزرگان
اندرکنش دینامیکی خاک -سازه با استفاده از روش عناصر مرزی
رفتار بتنهای معمولی و مقاومت بالای مسلح به‌الیاف فولادی تحت بار ضربه‌ای
روش المانهای مرزی بااستقرار منبع‌های بنیادین روی یک مرز خیالی بیرون قلمرو محیط پیوسته
تحلیل رفتار صفحات همگن در کمانش و پس از کمانش
پروژه راهسازی
بررسی و ارائه راه حل برای مسائلی در رابطه با تراکم ترافیک خیابان مدرس با استفاده از مدیریت سیستم ترافیک
بررسی امواج تصادفی دریا با استفاده از طیف واریانس
طراحی پوشش نهایی تونل‌ها - بارگذاری زلزله
حذف بیولوژیکی سیانور از فاضلاب صنایع فولادسازی
بررسی رفتار قابهای فولادی دربرگیرندهء دیوارهای بنایی تحت تاثیر بارهای جانبی در تراز سقف
من و خو
از سایت خوبتان آیا قسمت تاریخ ادبیات جهان كتاب تاریخ ادبیات ایران و جهان
شما استاد عزیز آیه ای از قرآن كه به بیت: "مبر طاعت نفس شهوت ÷رست
در گروه اسمی صفت شمارشی اصلی پیشین است حال اگر آن را به صورت جمع هزاران
خواهم كه سوالم در سطح دانشگاه است. ولی منبعی غیر از تبیان به ذهنم نرسید. زمانی
حجم ادبیات اینقدر
حدودا 12 صفحه ای درباره ی مقام والای معلم میخواستم.اگه شما مجله ای سراغ
مرحبا به بازوان اندیشه و كردار تو كلمه بازوان اندیشه دارای چه آرایه ادبی
میتوانید خلاصه ی داستانهای مكبث وهملت
ایران فصلی تازه در شرایط سیاسی اجتماعی و فرهنگی جامعه ما گشود))چند جزئی
تست م
بررسی اثر اندازه المان در تحلیل غیرخطی دیوارهای برشی بتن مسلح به روش اجزا محدود
بررسی رفتار غیرخطی قاب‌های فضایی تحت اثر بارهای استاتیکی و دینامیکی با استفاده از تئوری توسعه‌یافته تیر - ستون
بررسی روسازیهای بتن غلتکی و امکان‌سنجی کاربرد در ایران
ارزیابی روش‌های تقویت قاب‌های خمشی بتنی از نقطه نظر اجرایی و اثر آن‌ها بر ضریب رفتار سازه
طرح بهینه برجهای انتقال نیرو
مقایسه رفتار خطی و غیرخطی هسته‌های بتنی ساختمانهای بلند در برابر زلزله
شبیه‌سازی زمانی - مکانی زلزله و بررسی حرکتهای چند تکیه‌گاهی بر روی پلهای کابلی
کاربرد روش مرزی ترفتز در حل مسائل دوبعدی ارتجاعی
تحلیل پایداری سدهای بتن غلتکی با ایجاد فضای خالی در بدنه سد
محاسبه زمان تاخیر در سیستمهای اتوبوسرانی و ارائه راه حل برای کاهش آن
*