ازمون فراستیگ اطلاعاتی می خواستم

طریق اینترنت شرح و توضیح یكی از غزلیات دیوان حافظ را كه مد نظرمان است
جنگ رنگ ایا در این بیت ایهام تناسب وجود دارد توض
لطفا ضمن تعریف رمان مختصری در رابطه با آن توضیح دهید با تشكر - فوق دیپلم

دمنه كیست؟ - 17
دستور است اگر ممكن است برایم توضیح دهی
اندرکنش دینامیکی خاک -سازه با استفاده از روش عناصر مرزی
رفتار بتنهای معمولی و مقاومت بالای مسلح به‌الیاف فولادی تحت بار ضربه‌ای
روش المانهای مرزی بااستقرار منبع‌های بنیادین روی یک مرز خیالی بیرون قلمرو محیط پیوسته
تحلیل رفتار صفحات همگن در کمانش و پس از کمانش
پروژه راهسازی
بررسی و ارائه راه حل برای مسائلی در رابطه با تراکم ترافیک خیابان مدرس با استفاده از مدیریت سیستم ترافیک
بررسی امواج تصادفی دریا با استفاده از طیف واریانس
طراحی پوشش نهایی تونل‌ها - بارگذاری زلزله
حذف بیولوژیکی سیانور از فاضلاب صنایع فولادسازی
بررسی رفتار قابهای فولادی دربرگیرندهء دیوارهای بنایی تحت تاثیر بارهای جانبی در تراز سقف

ازمون فراستیگ اطلاعاتی می خواستم
با سلام
در مورد ازمون فراستیگ اطلاعاتی می خواستم

parvin_aklaghi@yahoo.com
پاسخ :
با سلام
آیا منظور شما آزمونهای مربوط به کودکان کم توان هست؟ در این صورت لطفا دوباره اون را در بخش مشاوره تربیتی مطرح کنید تا جواب لازم را بیابید

66 out of 100 based on 51 user ratings 626 reviews

را توضیح
در یادگیر
بر غزل 66 دیوان حافظ بودم ولی كتاب و یا سایتی در اینترنت پیدا نكردم. لطفا
ای از زندگی نامه سیاوش در شاهنامه را می خو
به ما گفته كه درباره بیو گرافی (زندگینامه ) شاعر ان بنویس حدود 14 صفحه من
و سایت درباره نقد داستان زنده به گور صادق هدایت معرفی كنید 2)كتابی از
نباشید. من می خواهم امسال در المپیاد ادبی شركت كنم. لطفا منابع این المپیاد
شعر زمستان از مجموعه زمستان از اخوان ثالث از اول تا (زمین دل مرده-سقف
موجود در اشعار سعدی را چگونه می شود توجیه كرد؟ مانند: سگ اصحاب كهف روزی
و اینكه نویسنده اش كیست و در كجا می توان این كیتاب را پیدا كرد - 20 ساله
دو است كه سوال می كنم و امیدوار خواب من را بدهید. پارادوكس و موازنه چیست؟ با
فارسی دربارهی زندگی نامه " آنتوان دوسن‌تگزوپه‌ری" معرفی كنید با تشكر
برتر اندیشه بر نگزرد
مفعول رو بدست اورد؟؟؟ - 1
بررسی اثر اندازه المان در تحلیل غیرخطی دیوارهای برشی بتن مسلح به روش اجزا محدود
بررسی رفتار غیرخطی قاب‌های فضایی تحت اثر بارهای استاتیکی و دینامیکی با استفاده از تئوری توسعه‌یافته تیر - ستون
بررسی روسازیهای بتن غلتکی و امکان‌سنجی کاربرد در ایران
ارزیابی روش‌های تقویت قاب‌های خمشی بتنی از نقطه نظر اجرایی و اثر آن‌ها بر ضریب رفتار سازه
طرح بهینه برجهای انتقال نیرو
مقایسه رفتار خطی و غیرخطی هسته‌های بتنی ساختمانهای بلند در برابر زلزله
شبیه‌سازی زمانی - مکانی زلزله و بررسی حرکتهای چند تکیه‌گاهی بر روی پلهای کابلی
کاربرد روش مرزی ترفتز در حل مسائل دوبعدی ارتجاعی
تحلیل پایداری سدهای بتن غلتکی با ایجاد فضای خالی در بدنه سد
محاسبه زمان تاخیر در سیستمهای اتوبوسرانی و ارائه راه حل برای کاهش آن
*