شب چگونگی و زمان خواندن اگر به طور ساده بی


شب چگونگی و زمان خواندن اگر به طور ساده بی
در مورد خواندن نماز شب چگونگی و زمان خواندن اگر به طور ساده بیان كنید ممنون می شوم
پاسخ :
دوست عزیز سلام : نماز شب از مستحبا تی هست كه توصیه زیادی شده، رسول خدا ( ص ) فرمود : اون قدر جبرییل در مورد شب زنده داری و نماز شب توصیه كرد كه من گمان كردم افراد نیكوكار امت من هرگز در شب نخواهند خوابید.وباز رسول خدا ( ص ) برای كسی كه شب زنده داری نماید از خدا طلب رحمت می كند بویژه اگر همسر خود را بر این امر تشویق كند و یا زنی شوهرش را بر این امر ترغیب نماید .و در روایت دیگر فرمود : شرافت و عظمت انسان مومن در سایه نماز شب و توجه به خدا و معیشت و كسب و كار صحیح هست .


حوزه میتوان در كارسناسی ارشد دانشگاه سراسری شركت كرد؟در صورت مثبت بودن
كیفیت نماز شب : سپس نیمه شب اون گاه كه وضو گرفتی چهار نماز دو ركعتی به قصد نماز شب می خوانی و سپس دو ركعت نماز شفع ( سپس حمد سوره فلق در ركعت اول و ناس در ركعت دوم به جا می آوری ) .


شود كه یك طلبه بنا به رسالت خویش مجبور به تبلیغ در شهری مانند تهران می
و در آخر یك ركعت نماز وتر كه سپس حمد سه مرتبه سوره توحید می خوانی و سپس دست چپ را به سوی آسمان به حالت قنوت بلند می كنی و دست راست را در طرف راست جهت شمردن ذكرها برنامه می دهی .


تا كنون هرچه تلاش كردم نتوانستم از دروس حوزه استفاده كنم مرا راهنمائی
ابتدا هفت مرتبه : هذا مقام العایذ بك من النار و سپس هفتاد مرتبه هستغفرالله واتوب الیه می خوانی و اون گاه چهل نفر از مومنان ( اعم از زن و مرد ) را دعا می كنی و برای اونان طلب آمرزش می نمایی × مثل اللهم اغفر محمد ( خدایا بیامرز محمد را ) و در آخر : سیصد مرتبه العفو می گویی و سپس به ركوع و سجود رفته تشهد می خوانی و سلام می دهی .


این همه حوزه ی علمیه تهران شما گفتین فقط دز حوزه علمیه قم ثبت نام كنلد
البته این آداب الزامی نیست و مستحب در مستحب هست .


خدمت شما هفته گذشته یك سوال كردم كد84231 و شما جواب دادید راستش مفهومش را
شما می توانید همان یازده ركعت نماز و یا حتی ركعت هایی از اون را بجا آورید .ودر رابطه وقت نماز شب: وقت اون از نیمه شب مى‏باشد تا اذان صبح.


برای ثبت نام و درس خواندن در حوزه به موسسات حوزوی كه در بخشششش آموزش
نیمه شب را باید از غروب خورشید و طلوع اون حساب كرد كه حدودا ساعت دوازده شب و به وقت رسمی نیمه اول سال ساعت یك بامداد مى‏باشد و اگر نماز شفع و وتر هم در اذان واقع‏شود اشكالى ندارد.

كسی كه می پرسد ایا خدا می تواند سنگی را بسازد كه خود او نتواند بلند كند
ودر انتها نظرتان را به بركات دنیوی واخروی نماز شب در روایات جلب می نماییم،

از دو تا حدیث از بخاری اسدلال می كنند كه تكتف جز نماز است. انتقاد شیعه
و اما نتایج دنیوى و اخروى نماز شب كه از روایات هستفاده مى‏شود: نماز شب باعث صحت بدن و كفاره گناهان روز و برطرف كننده وحشت قبر هست.

روى را سفید و بوى را پاكیزه و روزى را جلب مى‏نماید والبته روایات در این باب بسیار هست و ما به همین مقدار بسنده مى‏كنیم.

براى آگاهى بیشتر ر.ك: شب مردان خدا.

موفق و مؤید باشید وما را از دعای خیرتان فراموش نكنید.72 out of 100 based on 57 user ratings 782 reviews