منظور از پایه و سطح در نظام حوزوی چیست؟ درباره آیت الله حیدری امام جمعه


منظور از پایه و سطح در نظام حوزوی چیست؟ درباره آیت الله حیدری امام جمعه
سلام که نام خداست
منظور از پایه و سطح در نظام حوزوی چیست؟
درباره آیت الله حیدری امام جمعه موقت اهواز نیز توضیح دهید
پاسخ :
به نام خدا

ببینم كه آیا حضرت محمد و در كل 124 هزار پیامبری كه خلق شدند همگی خوشگل و
با سلام

الرحیم با سلام و سپاس ما همه ی كارها و نیز ابعاد مختلف خود را به "من" نسبت
پایه و سطح در دروس حوزوی به این گونه هست :

در مورد شرایط ظهور وتفاوت ان با علائم ظهور راهنمایی كنید شرایط و موانع
تا پایان سال ششم حوزه (سطح 1 )

جلباب كه در قرآن به عنوان پوشش زنان توصیه شده توضیح دهید اینكه رنگ آن
تا پایان سال نهم حوزه (سطح 2 )

جمع آمده؟مگر در م
و پایان سال دوم درس خارج حوزه (سطح 3 )

سایت می خواستم بفهمم كه قبر واقع در كوه بی بی


از احادیث مورد استناد شیعه در بحث با اهل سنت در صحیح بخاری موجود نمی باشد
سوال دوم خود را از بخش معارف سایت بپرسید

امكان راهنمایی بفرمایید جهت تحقیق در خصوص زیارت عاشورا و ارائه در جمعی

موفق باشید


74 out of 100 based on 74 user ratings 674 reviews