از قطعی شدن حکم عدم تمکین زوجه ، گام بعدی ار سال اظهارنامه است و یا صدور

اینجانب دارای توانایی های زیاد هستم و كارمند هستم ولی همسری دارم كه دارای
ویا خیابان که خط کشی یا پل عابرپیاده ندارد وباشخصی تصادف میکندوموجب مصدومیت
رضایت به اداری کردن اپارتمان دادن اما ما 4 واحد ندادیم به همین دلیل انها
همسرشو تحت فشار قرار بده اخلاق بدی داشته باشه دست بزن داشته باشه .نفقه
وشروطی که در آن هست را قبل از ازدواج تهیه کرد و شروط آن را مطالعه کرد؟؟؟؟؟
ازواج کنم که پدرش قاضی هست خواستم شما مشاوره ای درباره شروط ضمن عقد به
تعیین آب مصرفی پتانسیل و ضریب گیاهی ذرت
تعیین آب مصرفی پتانسیل چغندرقند در کرج مطالعات لایسیمتری
مقایسه روشهای مختلف تعیین آب مصرفی گندم
تعیین میزان آب و حساسیت گندم به آب در مراحل مختلف رشد
تعیین آب مصرفی پتانسیل چغندرقند با استفاده از لایسیمتر
تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع ( چمن ) و بررسی رابطه آن با تبخیر از طشتک کلاس A
طرح تعیین آب مورد نیاز پنبه رقم اولتان
اثر دور آبیاری بر کیفیت و کمیت تنباکوی شیرازی
بررسی نیاز آبی گندم در سیستان
بررسی و برآورد ضریب زهکشی در منطقه ساری

از قطعی شدن حکم عدم تمکین زوجه ، گام بعدی ار سال اظهارنامه است و یا صدور
با سلام و احترام
پس از قطعی شدن حکم عدم تمکین زوجه ، گام بعدی ار سال اظهارنامه است و یا صدور اجرائیه؟
با تشکر
پاسخ :
با سلام و دعای خیر

یک سوال داشتم پدرومادر من مقداری پول دارند این پول رادر بانک گذاشتند
کاربر گرامی باید پس از قطعیت رأی تقاضای اجراء را مطرح وسپس صدور حکم نیاز به صدور اجرائیه هست.

توسط اداره زمین شهری از این اداره شکایت کردیم ، با توجه به اینکه کارشناسان


60 out of 100 based on 15 user ratings 440 reviews

حدود ده سال پیش جهت انجام امورات دامی خود در حدود35*3 متر زمین بابت راه
ی من خانمی 60 ساله است که اردیبهشت ماه امسال از جلو یک مغازه رد می شده اتفاقا

بدونم که ؟آیا مشه زوجه درخواست مهریه از پدر شوهر کند ؟با توجه به اینکه
مهریه می خواهم بدانم وضعیت این قانون جدید به چه صورت است. نهایی ترین و
بدونم با توجه به این که من کارت پایان خدمت را هنوز ندارم و دانشجو هستم
طلاق توافقی گرفتم شوهرم 3 هفته بعد ازدواج کرد و من هم 4 ماه بعد و ما 1 فرزند
متولد ایران هستم.و مادرم >مادر شهید و تابعیت ایرانی دارد.بدرام هم فوت
ما طی1 کاغذی که به امضای شورای محلی در روستا رسیده خانه ی مادریمان را که
اینجانب پرونده ای داشتم که رای بدوی به نفع من صادر گردید ولی طرف مقابل
صدور حکم دیه 7% ضرب و جرح زناشویی چه مدت میباشد( دوماه بیشتر میشود یا کمتر).
به شرکتی مراجعه کرده ام که به این منظور مبلغ 50 میلیون تومان سفته به عنوان
طراحی و ساخت دستگاه گودال سازهای عمقی جهت افزایش ذخیره سازی رطوبت خاک تحت کشت دیم و آبیاری بارانی
مطالعه و بررسی تاثیر زمان قطع و وصل جریان آب در آبیاری شیاری به روش ناپیوسته بر روی نفوذ و توزیع رطوبت و نقایسه آن با آبیاری شیاری سنتی
بدست آوردن ضریب گیاهی تبخیر و تعرق ( KC ) با استفاده از لیسمتر برای گیاه یونجه در منطقه ملاثانی
ارزیابی راندمان کار موتور پمپهای مسیر رودخانه کارون در اطراف اهواز
بررسی و شناخت وضعیت عمومی رودخانه کارون
بررسی مقایسه ای حوضچه های آرامش از نوع پرش هیدرولیکی برای اعداد فرود پایین
تعیین هدایت هیدرولیکی خاک بصورت تابعی از رطوبت حجمی خاک با روش زهکشی داخلی
تخمین دور آبیاری مناسب برای آبیاری شیاری یک در میان چغندر قند
نیاز آبی گیاهان ( گندم ، جو ، یونجه ، ذرت ) در کرج
طرح تعیین آب موردنیاز گیاهان صیفی و شتوی در منطقه محمدآباد یزد
*