های قدیمی با جدید

چند روز پیش عقد کردم. قرار بود در مهریه من 3 دانگ خانه باشه ولی به علت این
طبقه میباشد سه واحد برای دو داداش میباشد و یک واحد برای من چون پارکینگ
من بخاطر منفی نگری بیش از حدش از حرف دیگران در صدد قطع رابطه با طرف برمی
بزرگتر از خودم دارم که هر دوی آنها معلول ذهنی هستند و ازدواج نموده اند.
و تقدیر و تشکر از راه اندازی چنین امکاناتی. چنانچه یکی از ورثه بدون کسب
حق
تعیین آب مصرفی پتانسیل و ضریب گیاهی ذرت
تعیین آب مصرفی پتانسیل چغندرقند در کرج مطالعات لایسیمتری
مقایسه روشهای مختلف تعیین آب مصرفی گندم
تعیین میزان آب و حساسیت گندم به آب در مراحل مختلف رشد
تعیین آب مصرفی پتانسیل چغندرقند با استفاده از لایسیمتر
تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع ( چمن ) و بررسی رابطه آن با تبخیر از طشتک کلاس A
طرح تعیین آب مورد نیاز پنبه رقم اولتان
اثر دور آبیاری بر کیفیت و کمیت تنباکوی شیرازی
بررسی نیاز آبی گندم در سیستان
بررسی و برآورد ضریب زهکشی در منطقه ساری

های قدیمی با جدید
جهت تعویض شناسنامه های قدیمی با جدید چه مدارکی لازم است؟
پاسخ :
شرایط و مدارک مـورد نیاز جهت تعویض شناسنامه:

همسرم با منشی و چند تن از كارمندان شركتش مشكوك بودم .چون شب و نصف شب اس


دارم که لیسانس برق داره و معلومات زیادی داره ! اما کارایه عجیبی می کنه
1 تکمیل فرم مخصوص تعویض شناسنامه

سوالی داشتم در این رابطه که در کدام موارد مرد می تواند همسرش را ممنوع


برادر کوچکتر از خودم دارم که در مدرسه استثنایی درس خوانده (کم توان ذهنی)
2 اصل وکپی شناسنامه

من حدودا 2 سال پیش رایانه ام را برای تعویض قطعات(ارتقا) به مغازه ای بردم.


سال 79 فوت کردند . آن موقع برادر کوچکم به سن قانونی نرسیده بود و به اصطلاح
3.


ای من سمیه هستش ولی هنگامه صدام میکنن میخاستم ببینم میشه اسمم رو تغییر
اصل وتصویر کارت ملی

زحمات شما یک زیر زمین را در تهران اجاره کرده بودم و حالا مدت اجاره سر

4.

دوقطعه عکس جدیدزمینه سفید 4*3 که روی شناسنامه قبلی هستفاده نشده باشد.

5.

گواهی اشتغال به تحصیل برای متقاضیانی که تاکنون شناسنامه شان عکسدار نشده باشد.

6.

تصویر شناسنامه والدین ودرصورت فوت هریک ازوالدین تصویرگواهی فوت.7.

تصویرشناسنامه همسر

8.

تصویر چهارصفحه اول سندازدواج (جهت افرادمتاهل)

9.

تصویرشناسنامه وکارت ملی فرزندان صاحب شناسنامه (جهت افرادمتاهل)

10.

فیش موسسه ماليی20000ریالی بشماره حساب 2171115412004 بنام اداره ثبت احوال نزدموسسه مالي ملی60 out of 100 based on 45 user ratings 170 reviews

و احرای مهریه خود
44 مکرر:وجود حداقل 3 خواهر و تحت پوشش بودن پدر میتواند تک پسر را از خدمت
اینجانب به سفارش یکی از دوستان که به تازگی با او اشنا شدم خمس خود رابه
زمین مسكونی واقع در روستا داریم از آنجاییكه طرح هادی در روستا اجرا شده
نباشید خدمت شما.راستش من مغازه فروش پوشاک دارم تو اراک. چند وقت پیش از
هستم و پدر و مادرم پاکستانی هستند.پارسال برای گرفتن شناسنامه اقدام کردم
طراحی و ساخت دستگاه گودال سازهای عمقی جهت افزایش ذخیره سازی رطوبت خاک تحت کشت دیم و آبیاری بارانی
مطالعه و بررسی تاثیر زمان قطع و وصل جریان آب در آبیاری شیاری به روش ناپیوسته بر روی نفوذ و توزیع رطوبت و نقایسه آن با آبیاری شیاری سنتی
بدست آوردن ضریب گیاهی تبخیر و تعرق ( KC ) با استفاده از لیسمتر برای گیاه یونجه در منطقه ملاثانی
ارزیابی راندمان کار موتور پمپهای مسیر رودخانه کارون در اطراف اهواز
بررسی و شناخت وضعیت عمومی رودخانه کارون
بررسی مقایسه ای حوضچه های آرامش از نوع پرش هیدرولیکی برای اعداد فرود پایین
تعیین هدایت هیدرولیکی خاک بصورت تابعی از رطوبت حجمی خاک با روش زهکشی داخلی
تخمین دور آبیاری مناسب برای آبیاری شیاری یک در میان چغندر قند
نیاز آبی گیاهان ( گندم ، جو ، یونجه ، ذرت ) در کرج
طرح تعیین آب موردنیاز گیاهان صیفی و شتوی در منطقه محمدآباد یزد
*