پیشینه به فردی که یکبار برای داشتن 4 گرم گراس در دادگاه انقلاب به 25 هزار

پدر مادرم متارکه کردن ومن با گرفتن حکم رشد از دادگاه پدر را ترک کرده و
صاحب زمین و سازنده منعقد شده است. پس از گذشت دو سال مالک زمین متوجه شده
89حکمی برایم در دادگاه اولیه صادر شد.اما حدود دوماه بعد در دادگاه تجدید
قرار است بعنوان مدیر فروش واحدهای یک مجتمع مسکونی استخدام شوم.جهت ضمانت
دیوار مشترک وجود دارد؟ برای مثال بنده ناظر ساختمانی هستم که در ضلع غربی
داخلی یک رستوران را انجام داده ام و مشتری در قبال آن 4چک فقره به بنده داده
تعیین آب مصرفی پتانسیل و ضریب گیاهی ذرت
تعیین آب مصرفی پتانسیل چغندرقند در کرج مطالعات لایسیمتری
مقایسه روشهای مختلف تعیین آب مصرفی گندم
تعیین میزان آب و حساسیت گندم به آب در مراحل مختلف رشد
تعیین آب مصرفی پتانسیل چغندرقند با استفاده از لایسیمتر
تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع ( چمن ) و بررسی رابطه آن با تبخیر از طشتک کلاس A
طرح تعیین آب مورد نیاز پنبه رقم اولتان
اثر دور آبیاری بر کیفیت و کمیت تنباکوی شیرازی
بررسی نیاز آبی گندم در سیستان
بررسی و برآورد ضریب زهکشی در منطقه ساری

پیشینه به فردی که یکبار برای داشتن 4 گرم گراس در دادگاه انقلاب به 25 هزار
سلام
گواهی عدم سوء پیشینه به فردی که یکبار برای داشتن 4 گرم گراس در دادگاه انقلاب به 25 هزار تومان جریمه و 4 ضربه شلاق محکوم شده باشد داده می شود یا خیر؟ (آیا بازداشت موقت در قرنطینه زندان به دلیل ایام تعطیلی تاثیری بر این مسئله دارد؟)
در صورتی که این مسئله سوء پیشینه میشود آیا امکان حذف آن وجود دارد؟
پاسخ :
سلام دوست گرامی

وکالت موکل باطل میشود .. وکیل با علم دانستن فوت موکل اقدام به فروش خودرو
محکومیت مذکور سوء پیشینه کیفری غیر موثر محسوب می شود.


شناسنامه حمیده می باشد.حال تصمیم به عوض کردن نام خود به اسم ستایش دارم.آیا
در نتیجه در صورت هستعلام مراجع برای هستخدام و غیره فراخوان نمی گردد.

میخوام اسمشو عوض کنم به امیر عطاء میتو
موفق باشید

66 out of 100 based on 51 user ratings 176 reviews

از شخصی كه با من تصادف كرده و من در صحنه تصادف با حضور مامور رضایت دادم
این است که هزینه های عمومی آپارتمان از قبیل باز کردن چاه عمومی گرفته شده،
م
86 دو فقره چک بی تاریخ که نوشتن ان ها هم به دست خودم نبود به صورت امانت
سال 90 زمینی را با قولنامه عادی خریداری نمودم و ثمن انرا کامل پرداخت نموده
که شش دانگ است یک سهم دارم بصورت مشاع است ان اقایی که سهم زیاد دارد ملک
کردم که یک پسر داشت الان این پسر ۱۵سال تمام داره می خواستم ببینم تا کی
احترام سوالی از محضرتان دارم ... آیا میتوانم علت دقیق و ثبت شده طلاق خواستگارم
اشنا شدم و تمایل به صیفه موقت چندین ساله حداقل ده سال داریم و اشنا هستیم میخواستم
زیرپله ای تفکیک شده از یک ساختمان 2 واحده به مساحت حدود 8 متر را دفتر کارم
و شتم یک سال حبس تعریزی برای پدر دوستم نوشتن. سنش 57 ساله. قابل خرید هست؟ تعلیق
طراحی و ساخت دستگاه گودال سازهای عمقی جهت افزایش ذخیره سازی رطوبت خاک تحت کشت دیم و آبیاری بارانی
مطالعه و بررسی تاثیر زمان قطع و وصل جریان آب در آبیاری شیاری به روش ناپیوسته بر روی نفوذ و توزیع رطوبت و نقایسه آن با آبیاری شیاری سنتی
بدست آوردن ضریب گیاهی تبخیر و تعرق ( KC ) با استفاده از لیسمتر برای گیاه یونجه در منطقه ملاثانی
ارزیابی راندمان کار موتور پمپهای مسیر رودخانه کارون در اطراف اهواز
بررسی و شناخت وضعیت عمومی رودخانه کارون
بررسی مقایسه ای حوضچه های آرامش از نوع پرش هیدرولیکی برای اعداد فرود پایین
تعیین هدایت هیدرولیکی خاک بصورت تابعی از رطوبت حجمی خاک با روش زهکشی داخلی
تخمین دور آبیاری مناسب برای آبیاری شیاری یک در میان چغندر قند
نیاز آبی گیاهان ( گندم ، جو ، یونجه ، ذرت ) در کرج
طرح تعیین آب موردنیاز گیاهان صیفی و شتوی در منطقه محمدآباد یزد
*