مرد در ورقی ( غیر محضری )به همسرش تعهد داد كه او را طلاق دهد آیا زن می تواند

شركت پیمانكاری طرف قرارداد با شركتی دولتی كار میكنم در انتهای این ماه
مجتهد شود؟ چرا زن نمی تواند قاضی شود ؟ لطفا نظریات روز رو ارائه كنید
حاصل از یك ازدواج موقت میباشم و قصد ازدواج با یك نفر را دارم در شناسنامه
، بالغ ، تحصیل كرده میانسال صیغه عقد موقت را بین خود جاری كنند و در این
دختری هستم كه حاصل از یك ازدواج موقت هستم و قصد ازدواج دارم در شناسنامه
وام 18میلیونی است ومیخواهم به فروش برسانم وهمسرم نیز ضامن این وام است
تعیین آب مصرفی پتانسیل و ضریب گیاهی ذرت
تعیین آب مصرفی پتانسیل چغندرقند در کرج مطالعات لایسیمتری
مقایسه روشهای مختلف تعیین آب مصرفی گندم
تعیین میزان آب و حساسیت گندم به آب در مراحل مختلف رشد
تعیین آب مصرفی پتانسیل چغندرقند با استفاده از لایسیمتر
تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع ( چمن ) و بررسی رابطه آن با تبخیر از طشتک کلاس A
طرح تعیین آب مورد نیاز پنبه رقم اولتان
اثر دور آبیاری بر کیفیت و کمیت تنباکوی شیرازی
بررسی نیاز آبی گندم در سیستان
بررسی و برآورد ضریب زهکشی در منطقه ساری

مرد در ورقی ( غیر محضری )به همسرش تعهد داد كه او را طلاق دهد آیا زن می تواند
باسمه تعالی
اگر مرد در ورقی ( غیر محضری )به همسرش تعهد داد كه او را طلاق دهد آیا زن می تواند با آن دستنوشته به دادگاه برود و تقاضای طلاق كند و اصلا آیا چنین دستنوشته ای اعتبار قانونی دارد ؟
-
پاسخ :
با سلام

بعد از سالها در ماه گذشته یك اپارتمان خریدیم در قولنامه ذكر كردیم كه تاریخ
چنین شرطی باید در ضمن عقد نكاح باشد و یا در محضر بطور رسمی تنظیم گردد.


انقلاب زمینهای بیشتر خوانین توسط نهادهای انقلابی تصرف شد وبعدها در اختیار


66 out of 100 based on 61 user ratings 86 reviews

نرم افزار مایكروسافت پروژه واسه شروع یه كار تجاری كار می كنم كه به دلیل
گرفتن و نكاتی كه در وام گرفتن باید مد نظر بگیریم توضیح بدیدوامی كه من
مكاتبه قبلی مورخ 9/ 5/ 1385 انتظار می رفت تا تاریخ11/5/1385 به پرسش اینجانب پاسخ
كه ازدواج كردم از اول5 سال من باهمسرمشكل داشتیم مشكل ما كتك كاری و فحاشی
اینكه طبق قانون بیمه ظرف 5 روز بایستی حوادث ناشی از بیمه اطلاع راره شود
خارج تحصیل كردم و وقتی برگشتم بابام می گه باید با دختر عموت ازدواج كنی.در
اختلاف در رسیدگی به دعاوی تا چه حدی می باشد؟ لطفا چند كتاب در این باره
است كه در زمان حیات پدر، مغازه ای را از پدرش بصورت قول نامه خریده است.
كه دران كارمیكنم دریافت كرده ومهرفروشگاه رازده و من امضائ نمودهام و خرج
علت نمره چشم از سربازی معاف شد
نباشید من برای مشورت كردن نیاز به یك وكیل حقوقی دارم. من مقداری پول به
NADARE CHON DAR CANADA HASTAM MAJBORAM ENGLISH BENEVISAM MOTEASEFANE SALAM, MAN 2 SALE KE DAR KESHVAR CANADA ZENDEGI MIKONAM
طراحی و ساخت دستگاه گودال سازهای عمقی جهت افزایش ذخیره سازی رطوبت خاک تحت کشت دیم و آبیاری بارانی
مطالعه و بررسی تاثیر زمان قطع و وصل جریان آب در آبیاری شیاری به روش ناپیوسته بر روی نفوذ و توزیع رطوبت و نقایسه آن با آبیاری شیاری سنتی
بدست آوردن ضریب گیاهی تبخیر و تعرق ( KC ) با استفاده از لیسمتر برای گیاه یونجه در منطقه ملاثانی
ارزیابی راندمان کار موتور پمپهای مسیر رودخانه کارون در اطراف اهواز
بررسی و شناخت وضعیت عمومی رودخانه کارون
بررسی مقایسه ای حوضچه های آرامش از نوع پرش هیدرولیکی برای اعداد فرود پایین
تعیین هدایت هیدرولیکی خاک بصورت تابعی از رطوبت حجمی خاک با روش زهکشی داخلی
تخمین دور آبیاری مناسب برای آبیاری شیاری یک در میان چغندر قند
نیاز آبی گیاهان ( گندم ، جو ، یونجه ، ذرت ) در کرج
طرح تعیین آب موردنیاز گیاهان صیفی و شتوی در منطقه محمدآباد یزد
*