بنده به شرح ذیل آمد خواهشمند است بفرمایید چقدر می شود و آیا دیه خرد شدگی

بدانم در این قسمت چه نوع سوالهایی را می‌توان مطرح کرد؟ در چه مواردی از
می‌توان بطور قانونی پس از عقد رسمی از پرداخت تمامی حقوق و دیون زوجه سند
سوال شماره 381748 که درباره آگهی های استخدام روزنامه ها که در مورد رتبه بندی
۱۸/۸/۸۵خانه خود را جهت فرش معامله نموده بنگاه دار نیز برگه ای به عنوان
نهاد لطفا بفرمایید که اگر پدری به فرزند خودش پول ( تحصیل ـ خوراک ـ کرایه
خیلی فوری جواب دهید. خواهش می کنم. اگر بد نوشتم اصلا حالم مساعد نیست امیدوارم
تعیین آب مصرفی پتانسیل و ضریب گیاهی ذرت
تعیین آب مصرفی پتانسیل چغندرقند در کرج مطالعات لایسیمتری
مقایسه روشهای مختلف تعیین آب مصرفی گندم
تعیین میزان آب و حساسیت گندم به آب در مراحل مختلف رشد
تعیین آب مصرفی پتانسیل چغندرقند با استفاده از لایسیمتر
تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع ( چمن ) و بررسی رابطه آن با تبخیر از طشتک کلاس A
طرح تعیین آب مورد نیاز پنبه رقم اولتان
اثر دور آبیاری بر کیفیت و کمیت تنباکوی شیرازی
بررسی نیاز آبی گندم در سیستان
بررسی و برآورد ضریب زهکشی در منطقه ساری

بنده به شرح ذیل آمد خواهشمند است بفرمایید چقدر می شود و آیا دیه خرد شدگی
با سلام
حكم دادگاه بنده به شرح ذیل آمد خواهشمند است بفرمایید چقدر می شود و آیا دیه خرد شدگی را برای ۲ پای بنده درست اعلام نموده :
بابت جراحت دامیه در سمت چپ سر بالی پیشانی و جراحت متلاحمه بینی در سمت راست و جراحت در حد دامیه در قسمت فوقانی داخلی بازوی راست و جراحت در حد دامیه در سطح خارجی بازوی راست و جراحت در حد دامیه خلف ارنج راست و جراحت در حد دامیه خلف ارنج چپ و جراحت در حد دامیه سطح خارجی میان ران راست و جراحت در حد دامیه در سطح خلفی ثلث فوقانی ساق راست به تأدیه یازده نفر شتر و بابت كبودی در قسمت داخلی ران چپ به تأدیه بهأ یك و نیم دینار و بابت خرد شدگی (كوبیدگی )كشكك زانوی راست و خرد شدگی استخوان ران چپ كه ترمیم یافته اند به تأدیه یك چهارم از یك سوم از یك دوم دیه كامل انسان برای هركدام از خردشدگی به صورت جداگانه و بابت محدودیت مختصر حركتی استخوان كشكك زانوی راست به تأدیه ۱۲ درصد دیه كامل انسان به عنوان ارش در حق اینجانب.
پاسخ :
با سلام خدمت شما كاربر گرامی

خیلی فوری جواب دهید. خواهش می کنم. اگر بد نوشتم اصلا حالم مساعد نیست امیدوارم
با هستناد به باب دهم قانون مجازات اسلامی و طبق ماده 480 قانون مذكور دیه دامیه دو شتر و دیه متلاحمه سه شتر هست و برای هر جراحتی جداگانه این مقدار دیه محاسبه می شود و حكم دادگاه كاملا قانونی و به جا می باشد اما بنده از قیمت تقریبی هر شتر بی اطلاع هستم.


ای در سال ۱۳۵۹ سررسید آن باشد و در سال ۱۳۶۹ واخواست شود آیا اقامه دعوی


نباشید بنده قبلا سوالی را با کد 370950ازشما پرسیدم و لطف کردید پاسخ انرا


من حدود ۱۰ سال ژیش فوت کرده است.ایشان قبل از مرگ خود ۳ دانگ از منزلش را


54 out of 100 based on 29 user ratings 1154 reviews

عرض کنم که 4 سال پیش ما دخترمان را به عقد یک پسر مازندرانی در اوردیم {ما
یک ساختمان ۴ طبقه زندگی میکنم و مجرد هستم .هزینه های آب و برق و گاز مشاع
دانشجو است و خدمت سربازی را انجام نداده می خواهد به سفر حج عمره برود.
قانون به روز كردن مهریه شامل چه مهریه هایی می شود مثلا مهریه كسی كه در
از وقتی که برای سوالات میگذارید به نظر شما آیا ماده 131 قانون اجرای احکام
نباشید به شما می خواستم به من بگویید که آیا از طریق رشته حقوق می شود در
چگ
مشاور عزیز لطفا در مورد قاعده جهل به حکم رفع مسئولیت نمی کند برای من
اثبات دعوی و اثبات
که اعتبار دارند شا
طراحی و ساخت دستگاه گودال سازهای عمقی جهت افزایش ذخیره سازی رطوبت خاک تحت کشت دیم و آبیاری بارانی
مطالعه و بررسی تاثیر زمان قطع و وصل جریان آب در آبیاری شیاری به روش ناپیوسته بر روی نفوذ و توزیع رطوبت و نقایسه آن با آبیاری شیاری سنتی
بدست آوردن ضریب گیاهی تبخیر و تعرق ( KC ) با استفاده از لیسمتر برای گیاه یونجه در منطقه ملاثانی
ارزیابی راندمان کار موتور پمپهای مسیر رودخانه کارون در اطراف اهواز
بررسی و شناخت وضعیت عمومی رودخانه کارون
بررسی مقایسه ای حوضچه های آرامش از نوع پرش هیدرولیکی برای اعداد فرود پایین
تعیین هدایت هیدرولیکی خاک بصورت تابعی از رطوبت حجمی خاک با روش زهکشی داخلی
تخمین دور آبیاری مناسب برای آبیاری شیاری یک در میان چغندر قند
نیاز آبی گیاهان ( گندم ، جو ، یونجه ، ذرت ) در کرج
طرح تعیین آب موردنیاز گیاهان صیفی و شتوی در منطقه محمدآباد یزد
*