واحترام .آیا طرح دعوی تنفیذ صلحنامه اموال غیرمنقول از لحاظ قانونی مدنی

تقسیم چه تفاوتی دارد؟لطفا سریع پاس
بدهكار از دستور اجرای سند راجع به معاملات با حق استرداد شكایت كرده از
بنده مالی را از کسی خریداری نمده ام ولی معلوم شده که دزدی بوده است آیا
غیابی اگرآدرس خوانده تغییر کند و رای صادره به آدرس او ابلاغ واعلام گردد
واحترام ، در دادخواست مطالبه اجور معوقه دادگاه با ارجاع به کارشناسی
كد 387438 در صورتی كه دلایل ظنی بنده قابل اطمینان باشد چه مداركی جهت اثبات
تعیین آب مصرفی پتانسیل و ضریب گیاهی ذرت
تعیین آب مصرفی پتانسیل چغندرقند در کرج مطالعات لایسیمتری
مقایسه روشهای مختلف تعیین آب مصرفی گندم
تعیین میزان آب و حساسیت گندم به آب در مراحل مختلف رشد
تعیین آب مصرفی پتانسیل چغندرقند با استفاده از لایسیمتر
تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع ( چمن ) و بررسی رابطه آن با تبخیر از طشتک کلاس A
طرح تعیین آب مورد نیاز پنبه رقم اولتان
اثر دور آبیاری بر کیفیت و کمیت تنباکوی شیرازی
بررسی نیاز آبی گندم در سیستان
بررسی و برآورد ضریب زهکشی در منطقه ساری

واحترام .آیا طرح دعوی تنفیذ صلحنامه اموال غیرمنقول از لحاظ قانونی مدنی
بنام خدا باسلام واحترام .آیا طرح دعوی تنفیذ صلحنامه اموال غیرمنقول از لحاظ قانونی مدنی با توجه به تعریف تنفیذ قابل رسیدگی است .مثلا.ملک دارای سند ثبتی به اسم برادر از کودکی .درسال 76همین ملک برادر برحسب حکم قطعی دادگاه ملزم به تنظیم سند بنام پدر میشود.پدر در حیات خود حکم را اجرای نمیکند .مارثین بعداز فوت پدر حکم را اجرای وسند مشاع به نسبت سهم الارث میگیرند..حال فرض همین برادر که سند ثبتی بنام شان بود و پدرمان حکم را اجرا نکرد ونقل وانتقال ثبتی صورت نگرفت مثل ادعا کند پدر همین ملک را بمن صلح کرد در حالیکه پدر ماکیت ثبتی نسبت به ملک فوق نداشت پچون حکم را اجرانکرد و در صلحنامه مورد ادعا بدون ذکری از حکم قطعی پدر در آن پدر مالک و ملک را بنام برادرمان که سند ثبتی داشت صلح کرد .آیا این صلحنامه با توجه ماده 190ق.م نافذ است .آیا برادر طرح دعوی تنفیذ صلحنامه را از دادگاه تقاضا نمود قابل رسیدگی است ؟لطفا راهنمائی فرمایید؟باتشکر
پاسخ :
با عرض سلام و ادب

17 ساله دانش آموز افغانی هستم كه سوم دبیرستان را تمام كرده ام می خواستم
ادعای تنفیذ صلحنامه توسط برادرتان از سوی دادگاه قابل هستماع و رسیدگی هست دادگاه به این موضوع رسیدگی می كند.


من خانمی هستم ۲۰ساله مدت ۲سال است که ازدواج کردم شوهرم مهندس عمران است


نباشید خدمت شما اساتید محترم میخواستم در رابطه با مورد زیر با شما مشورت


72 out of 100 based on 17 user ratings 242 reviews

گرامی من شهریور ماه پارسال برای گرفتن معافیت پزشکی اقدام کردم. در آن
زراعی ده ما به ۲۵ سهم و بصورت مشاع تقسیم شده است که سهم ما از آن یک سهم
شماره ۳۸۴۰۹۹ در حال حاضر دعوای در دادگاه کیفری مطرح نموده ایم که با توجه
ووووووووووو چند باره چه کنم امیدم بعد از خدا به شماست کمکم کن که خودم
نباشید. نفقه زن در اسلام و در قانون چگونه تعریف میشود؟ یعنی من اکنون
یک فوریت موضوعی در مجلس تصویب می شود به طور معمول چه مدت زمانی تا مطرح
شما وهمکارانتان سوال من در باره قانون خرید ملک وخانه برای اتباع خارجی
بدانم که جدیدترین نرمافزار حقوقی که به بازار آمده چیست؟و چگونه میتوتنم
نباشید خدمت شما اساتید محترم میخواستم در رابطه با مورد زیر با شما مشورت
ی قوانین دیه برایم توضیح دهید؟بهای آن و ... . در ضمن آیا این درست است که
با اخوی ؛قرار شد ملک کلنگی وی با سرمایه من ساخته شود و سود حاصل از آن بالمناصفه
طراحی و ساخت دستگاه گودال سازهای عمقی جهت افزایش ذخیره سازی رطوبت خاک تحت کشت دیم و آبیاری بارانی
مطالعه و بررسی تاثیر زمان قطع و وصل جریان آب در آبیاری شیاری به روش ناپیوسته بر روی نفوذ و توزیع رطوبت و نقایسه آن با آبیاری شیاری سنتی
بدست آوردن ضریب گیاهی تبخیر و تعرق ( KC ) با استفاده از لیسمتر برای گیاه یونجه در منطقه ملاثانی
ارزیابی راندمان کار موتور پمپهای مسیر رودخانه کارون در اطراف اهواز
بررسی و شناخت وضعیت عمومی رودخانه کارون
بررسی مقایسه ای حوضچه های آرامش از نوع پرش هیدرولیکی برای اعداد فرود پایین
تعیین هدایت هیدرولیکی خاک بصورت تابعی از رطوبت حجمی خاک با روش زهکشی داخلی
تخمین دور آبیاری مناسب برای آبیاری شیاری یک در میان چغندر قند
نیاز آبی گیاهان ( گندم ، جو ، یونجه ، ذرت ) در کرج
طرح تعیین آب موردنیاز گیاهان صیفی و شتوی در منطقه محمدآباد یزد
*