سفته را بیان کنید؟ آیا سفته زیر 5 میلیون را باید از طریق شورا اقدام کرد

خود را وصیت کرده در صورتی که طبق قانون بیش از یک سوم نمیتوانست این کار
یکی از اشنایان من در خواست کده که با شما مطرح شود.. 4سال پیش یک واحد مسکونی
در مورد ارث و میراث داشتم پدرم 5سال پیش فوت کردن و ایشون در زمان حیات خود
خدمت شما :اگر دختری درعقدنامه قید کند که من مهریه را از شوهرم مطالبه نمیکنم
سوال کد 710865 ،من چطور باید پول رو از طرف دوم بگیرم چون همین جوری نمیده و
خدمت شما. من مهریه ام(714 سکه) رو گذاشتم اجرا. ولی خوب از اونجایی که همسر
تعیین آب مصرفی پتانسیل و ضریب گیاهی ذرت
تعیین آب مصرفی پتانسیل چغندرقند در کرج مطالعات لایسیمتری
مقایسه روشهای مختلف تعیین آب مصرفی گندم
تعیین میزان آب و حساسیت گندم به آب در مراحل مختلف رشد
تعیین آب مصرفی پتانسیل چغندرقند با استفاده از لایسیمتر
تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع ( چمن ) و بررسی رابطه آن با تبخیر از طشتک کلاس A
طرح تعیین آب مورد نیاز پنبه رقم اولتان
اثر دور آبیاری بر کیفیت و کمیت تنباکوی شیرازی
بررسی نیاز آبی گندم در سیستان
بررسی و برآورد ضریب زهکشی در منطقه ساری

سفته را بیان کنید؟ آیا سفته زیر 5 میلیون را باید از طریق شورا اقدام کرد
نحوه به اجرا گذاشتن سفته را بیان کنید؟ آیا سفته زیر 5 میلیون را باید از طریق شورا اقدام کرد ؟
پاسخ :
با سلام

کلمه حق چاپ محفوظ است چیست؟ یعنی حتی چند صفحه ی ان را نمیتوان کپی گرفت؟ اگر
کاربر گرامی برای اون كه دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی اون برخوردار شود، باید نكات زیر را رعایت كند:

خانمی بخواهد از شوهرش جدا شود ایا مرد باید مهریه زن را بدهد؟و حضانت بچه
۱) دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه كند.


کلمه مغبون {در درس متون فقه} در عبارت طرفی که مغبون شده خواه فروشنده و
اگر وجه سفته پرداخت شد، مساله ای پیش نمی آید ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست كند.


از شما خانم پاک نهاد بابت آگاهی که به من دادید در ادامه سوال 711459 می خواستم
اگر روز دهم تعطیل باشد روز سپس اون عمل واخواست انجام خواهد شد.


بفرمایید آیا استفاده از آنتن ماهواره صرفا جهتا شبکه های استانی ایران


نباشید برادری داریم كه مدت 14-15ساله كه ازدواج كرده و دارای فرزند نمی باشد
واخواست اعتراض رسمی هست نسبت به سفته ای كه در سررسید پرداخت نشده هست.


الرحیم سلام علیکم ببخشید من نمی دونستم این رو از کجا بپرسم،امیدوارم
واخواست علیه صادر كننده سفته به عمل می آید و باید رسماً به او ابلاغ شود.


40 سال پیش مغازه ای را در شهرستان سرقفلی کردم اما به واسطه دوستی با مالک
واخواست در برگه های چاپی كه از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود.

بانك ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند.


در واخواست رونوشت كامل سفته كه به وسیله واخواست كننده نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته كه توسط دادگاه انجام می گیرد، آورده می شود.

واخواست نامه با هستفاده از كاغذ كاربن در سه نسخه مشابه (یك نسخه اصل و دو نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست كننده امضا می شود.

پس از چسباندن تمبر به مبلغ....

ریال به دستور دادگاه، سفته توسط مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادر كننده سفته) ابلاغ می شود.


باید توجه داشت كه هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده سفته، جایگزین واخواست نامه شود.

مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد.

نسخه اصلی به واخواست كننده تسلیم و نسخه سوم در دفتر واخواست دفتر دادگاه بایگانی می شود.


۲) برای هستفاده از مسوولیت تضامنی ظهرنویس ها، دارنده سفته باید ظرف یك سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم كند.

اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نكند، دعوی او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود.


۳) دارنده سفته ای كه واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی كرده، می تواند از دادگاه بخواهد كه اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حكم به نفع او توقیف كند.

در این حالت پس از صدور حكم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد.

دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممكن هست معادل وجه اون از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف كند.
به طور کلی سفته تنها از2 طریق وبه شرح ذیل قابل پیگیری هست:
1- اقامه دعوی تجاری ازطریق تقدیم دادخواست :
دراین روش باتوجه به نحوه اخذ سفته (عندالمطالبه )لزوماًمی بایست جهت تعیین سررسید سفته اقدام به ارسال اظهارنامه برای صادرنماينده سفته نموده وپس از تعیین سررسید نیز جهت بهره مندی از مزایای اسنادتجاری (بطورمثال درخواست تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی )می بایست نسبت به واخواست سفته اقدام گردد.هزینه واخواست سفته بیشتر از هزینه دادرسی بدوی می باشد (درحدود 25/2% مبلغ مندرج درسفته )ودرنهایت نیز باتنظیم دادخواست حقوقی نسبت به مطالبه وجه اقدام می گردد.
2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی:
درهرصورت می توان مستند به اوراق سفته (بدون واخواست )بعنوان یک سند عادی نسبت به طرح دعوی مطالبه وجه اقدام نمود که دراین صورت هستفاده ازمزایای سند تجاری منتفی هست .
دادخواست سفته زیر 1میلیون تومان باید در شورای حل اختلاف مطرح شود و سفته ای که مبلغ اون بالای 5 میلیون تومان هست باید در دادگاه اقامه شود.

66 out of 100 based on 61 user ratings 386 reviews

شوهرم یك سال است چك بلا محل كشیده و حدود 120 میلیون بدهكار است كه از این
مشاور محترمدر حال حاضر در ملکی زندگی میکنم که پدرم در اختیار بنده قرار
ایراد افترا و نشر
حکم عدم تمکین همسرم را از دادگاه گرفتم ولی تاکنون ایشان اقدام برای بازگشت
میخواستم بدونم اگر دادگاه در مورد
مهریه زن نیاز به تمکین دارد؟ ( با توجه به سریال دانوازان که میگویند حکم
طراحی و ساخت دستگاه گودال سازهای عمقی جهت افزایش ذخیره سازی رطوبت خاک تحت کشت دیم و آبیاری بارانی
مطالعه و بررسی تاثیر زمان قطع و وصل جریان آب در آبیاری شیاری به روش ناپیوسته بر روی نفوذ و توزیع رطوبت و نقایسه آن با آبیاری شیاری سنتی
بدست آوردن ضریب گیاهی تبخیر و تعرق ( KC ) با استفاده از لیسمتر برای گیاه یونجه در منطقه ملاثانی
ارزیابی راندمان کار موتور پمپهای مسیر رودخانه کارون در اطراف اهواز
بررسی و شناخت وضعیت عمومی رودخانه کارون
بررسی مقایسه ای حوضچه های آرامش از نوع پرش هیدرولیکی برای اعداد فرود پایین
تعیین هدایت هیدرولیکی خاک بصورت تابعی از رطوبت حجمی خاک با روش زهکشی داخلی
تخمین دور آبیاری مناسب برای آبیاری شیاری یک در میان چغندر قند
نیاز آبی گیاهان ( گندم ، جو ، یونجه ، ذرت ) در کرج
طرح تعیین آب موردنیاز گیاهان صیفی و شتوی در منطقه محمدآباد یزد
*