در محل کار اینجانب حاضر شده و بدلیل کینه ای که از اختلافات قبلی از من و

تک دختر به اندازه پسر ارث میبر
محضری 2 دانگ از خانه اش را به مادربزرگم وصیت کرده است.با توجه به اینکه
برادرانم هر دو سربازی رفته و متعهل هستند و در حال حاضر من و بدر و مادرم
دارای مصادیقی از انحرافات اخلاقی است می توان طلاق داد؟ در اینصورت باز
بار از شما مشاوره گرفته و استفاده کرده ام متشکرم . اگر یک خانم مهریه اش
خود طلاق گرفته باشد و سال ها بعد فوت نماید و وصیت نامه ای نداشته باشد و
تعیین آب مصرفی پتانسیل و ضریب گیاهی ذرت
تعیین آب مصرفی پتانسیل چغندرقند در کرج مطالعات لایسیمتری
مقایسه روشهای مختلف تعیین آب مصرفی گندم
تعیین میزان آب و حساسیت گندم به آب در مراحل مختلف رشد
تعیین آب مصرفی پتانسیل چغندرقند با استفاده از لایسیمتر
تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع ( چمن ) و بررسی رابطه آن با تبخیر از طشتک کلاس A
طرح تعیین آب مورد نیاز پنبه رقم اولتان
اثر دور آبیاری بر کیفیت و کمیت تنباکوی شیرازی
بررسی نیاز آبی گندم در سیستان
بررسی و برآورد ضریب زهکشی در منطقه ساری

در محل کار اینجانب حاضر شده و بدلیل کینه ای که از اختلافات قبلی از من و
با سلام و تشکر. فردی در محل کار اینجانب حاضر شده و بدلیل کینه ای که از اختلافات قبلی از من و خانواده ام داشته شروع کرده به تهمت اینگونه که من فاسد هستم و ضربه مالی به او زده ام که آبروی من در محل کارم برود و یک سیلی هم به من زده است و دو شاهد هم شهادت دادند. دو سوال دارم: 1- آیا برای آبروریزی هم مجازاتی وجود دارد یا فقط برای سیلی زدن او را مجازات میکنند؟ چون تحمل تهمت سنگینتر از سیلی است. 2- با توجه به اینکه این فرد فامیل نزدیک است ما نمیخواهیم مجازات شود اما چون بارها برای من مزاحمت ایجاد کرده میخواهیم از دادگاه تقاضا کنیم از وی یک تعهد بگیرد که دیگر مزاحمتی برای ما ایجاد نکند و اگر تعهد بدهد ما از مجازات صرفنظر میکنیم. این مساله را چگونه و با چه فردی و چه زمانی بهتر است بیان کنیم؟ پیشاپبش از اینکه با حوصله به سوال اینجانب پاسخ میدهید متشکرم و آرزوی توفیق برایتان دارم.
پاسخ :
با سلام

که مقیم خارج از کشور میباشد و درخواست طلاق از شوهرش در ایران بکند باید
کاربر گرامی وقتی کسی به دیگری تهمت می زند دو حالت متصور هست :

وقتتان می خواستم در مورد مشکلات زندگی خودم با کسی مشورت نمایم . نمی دانم
1- نسبت زنا یا لواط به مخاطب دادن را قذف گویند.


و نیم است که ازدواج کرده ام و زندگی زناشویی را اغاز کرده ام اما همسر من
به عبارت دیگر قذف عبارت هست از دشنام خاص و نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری كه مستلزم كیفر و عذاب معین هست.

از جواب كد 770271 1- مهریه یك میلیون تومانی سال 70 با تبدیل به سال جاری برابر
در قانون مجازات اسلامی هم در ماده 139قذف چنین تعریف شده هست: «قذف نسبت دادن زنا یا لواط هست به شخص دیگری» بنابراین نسبت دادن سایر جرایم مستوجب حد، نظیر مساحقه و مضاجعه و غیره موجب حد قذف نخواهد شد و گوینده اون نسبت به دیگری به موجب ماده 140 همین قانون به مجازات شلاق تعزیری محكوم خواهد شد.

من . معتاد به مواد مخدر از جمله شیشه است و روان پریش ودارای پرونده در بیمارستان


نباشید من حدودا سه سال پیش با پسری آشنا شدم حدودا 2سال طول كشید تا اطمینان
هرگاه كسی امری غیراز زنا یا لواط، مانند كار‌های حرام را به شخصی نسبت دهد تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.


پسر باشد و یک فرزند داشته باشد آیا
شارع مقدس همواره بر این مطلب تأكید داشته و دارد كه هر جرمی باید با سوءنیت مرتكب همراه باشد تا عنوان مجرم بر او صدق و عملی كه مرتكب می‌گردد جرم تلقی شود.


نباشید حدود پنج سال پیش یک واحد آپارتمان مسکونی را با شرکای خود خریداری

در هر دو صورت عنوان مجرمانه تهمت قابل شکایت و پیگیری هست .

شما باید شکایت خود را در دادگاه کیفری مطرح کنید.

78 out of 100 based on 43 user ratings 968 reviews

چند سال پیش فوت کرده و برادرانم سربازی رفته اند من پسر اخر هستم و من با
فوری به نرم افزاری جامع یا کتابی جهت ترجمه متون عربی اصول فقه نیاز دارم ممنون
خدمت خانم پاک نهاد. بنده 31 سالم هست و دانشجوی مهندسی عمران هستم . 22 ماه

منگوله دا
به دلیل های زیادی از جمله:نفقه ندادن به زن -تهدید کردن با چاقو -شکاک بودن
طراحی و ساخت دستگاه گودال سازهای عمقی جهت افزایش ذخیره سازی رطوبت خاک تحت کشت دیم و آبیاری بارانی
مطالعه و بررسی تاثیر زمان قطع و وصل جریان آب در آبیاری شیاری به روش ناپیوسته بر روی نفوذ و توزیع رطوبت و نقایسه آن با آبیاری شیاری سنتی
بدست آوردن ضریب گیاهی تبخیر و تعرق ( KC ) با استفاده از لیسمتر برای گیاه یونجه در منطقه ملاثانی
ارزیابی راندمان کار موتور پمپهای مسیر رودخانه کارون در اطراف اهواز
بررسی و شناخت وضعیت عمومی رودخانه کارون
بررسی مقایسه ای حوضچه های آرامش از نوع پرش هیدرولیکی برای اعداد فرود پایین
تعیین هدایت هیدرولیکی خاک بصورت تابعی از رطوبت حجمی خاک با روش زهکشی داخلی
تخمین دور آبیاری مناسب برای آبیاری شیاری یک در میان چغندر قند
نیاز آبی گیاهان ( گندم ، جو ، یونجه ، ذرت ) در کرج
طرح تعیین آب موردنیاز گیاهان صیفی و شتوی در منطقه محمدآباد یزد
*