در امور کیفری با امور حقوقی در چیست؟ چه ایراداتی میتوان بر شهود چه در

خانوادگی ما در زیر زمین خانه ما را با کارتون خالی و اشیا دیگر پر کرده است،
از اقوام ما می خواهد خانه اش را بفروشد ولی نمی خواهد پارکینگ و انباری
از شوهرش طلاق میگیرد ایا میتواند مهریه اش را طلب کند؟ ایا شوهرش میتواند
می خواهم از همسرم طلاق بگیرم . باهمدیگر توافق بر طلاق داشته . همینک سوال
در اینترنت و یا کتابی معرفی کنید که آگاهی و دانش مرا راجع به حقوق زنان
به ثبت رساندن یک موسسه فرهنگی آموزشی (آموزش عالی غیرانتفاعی) را توضیح
تعیین آب مصرفی پتانسیل و ضریب گیاهی ذرت
تعیین آب مصرفی پتانسیل چغندرقند در کرج مطالعات لایسیمتری
مقایسه روشهای مختلف تعیین آب مصرفی گندم
تعیین میزان آب و حساسیت گندم به آب در مراحل مختلف رشد
تعیین آب مصرفی پتانسیل چغندرقند با استفاده از لایسیمتر
تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع ( چمن ) و بررسی رابطه آن با تبخیر از طشتک کلاس A
طرح تعیین آب مورد نیاز پنبه رقم اولتان
اثر دور آبیاری بر کیفیت و کمیت تنباکوی شیرازی
بررسی نیاز آبی گندم در سیستان
بررسی و برآورد ضریب زهکشی در منطقه ساری

در امور کیفری با امور حقوقی در چیست؟ چه ایراداتی میتوان بر شهود چه در
تفاوت شهادت شهود در امور کیفری با امور حقوقی در چیست؟ چه ایراداتی میتوان بر شهود چه در امور حقوقی چه در امور کیفری وارد کرد؟ تشکر
پاسخ :
با سلام

زن نمی تواند مهریه خود را از شوهرش بگیرد
کاربر گرامی تفاوت شهادت شهود در امور کیفری با امور حقوقی در این هست که قانونگذار برای امور کیفری تعداد شهود را مشخص کرده هست مثلا فرموده شده زنا با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل اثبات می شود اما در امور حقوقی تعداد شهود در قانون ذکر نشده هست و حتی در برخی موارد شهادت یک نفر هم کافی هست .

خواستگاریدارم که تقریبا مناسبه ایشان می گویند 14 سکه عندالمطالبه و 500
ایراداتی که می توان بر شهود گرفت همان موارد جرح جرح شاهد یا گواه نظر هست که نظر شما را به مواد ذیل از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امر کیفری جلب مینماید:

از مزاحمت مجدد.بنده جواب سوالم رو نگرفتم . همونطور که ذکر کرده بودم .دختر


زوجین مطرح كرده است كه چنانچه طلاق صورت گیرد اموال مشترك بین زوجین تقسیم
ماده 155 - در مواردی كه قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی هستناد می نماید لازم هست شاهد دارای شرایط زیر باشد :

دقیق ازمون وكالت را مع
1 - بلوغ .


خواستم بپرسم امتحان سر دفتر و دفتریاری به چه گونه ای بر گذار می شد؟ و


نباشید. 1-آیا مهریه زن پس از فوت مر به زن یا خانواده زن یا برادران و خواهران
2 - عقل .


یک مغازه بجا مانده که برادر بزرگم سالهاست در آن به کسب و کار مشغول است

3 - ایمان .


4 - طهارت مولد.


5 - عدالت.


6 - عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی .


7 - عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا .


8 - عدم اشتغال به تكدی و ولگردی .


تبصره 1 - در مورد عداوت دنیوی چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذیرفته می شود.


تبصره 2 - در حقوق الناس شهادت در صورتی پذیرفته خواهد بود كه به دستور دادگاه صورت گیرد.


تبصره 3 - كسی كه سابقه فسق یا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور ادای شهادت توبه كند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی شود.مبحث دوم - جرح و تعدیل شهود

ماده 168 - جرح عبارتست از ادعای فقدان یكی ازشرایطی كه قانون برای شاهد مقرر كرده هست و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد.


ماده 169 - جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف هست به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.


ماده 170 - در اثبات جرح یا تعدیل شاهد ، ذكر اسباب اون لازم نیست بلكه گواهی مطلق به تعدیل یا حرج كفایت می كند.


تبصره 1 - در شهادت به جرح یاتعدیل ، علم به عدالت یا فقدان اون لازم هست و حسن ظاهر برای احراز كافی نیست مگر این كه كاشف از عدالت باشد.


تبصره 2 - چنانچه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یكدیگر معارض باشد ، از اعتبار ساقط هست مگر اینكه حالت سابقه شاهد احراز شده باشد.


ماده 171 - چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجدشرایط قانونی تشخیص دهد شهادت اونان را می پذیرد در غیر این صورت رد می كند و اگر از وضعیت اونها اطلاع نداشته باشد تا وقت احراز شرایط و كشف وضعیت كه نباید بیش از ده روز طول بكشد ، رسیدگی را متوقف وپس از اون دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می نماید.


ماده 172 - در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه ، مدعی می تواند برای اثبات صلاحیت شاهد ، اقامه دلیل نماید در این صورت دادگاه مكلف هست به درخواست وی رسیدگی كند.- توضیح اینکه هستناد به این مواد در امر حقوقی با تجویز ماده 233 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امر حقوقیست:
ماده 233 - صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در ماده 155 ق.آ.د ک هست.72 out of 100 based on 37 user ratings 512 reviews

ایران چند سال است؟ تا چه سنی ش
ی دبیر شورا در دادگتری چیست؟ نحوه ی شرکت در ازمون کانون وکلا به چه صورت
از همکاران دراداره محل کار صدای سایر همکاران را ضبط نماید و بعد بخواهد
که ازدواج کردم همسرم دست بزن دارد هر چند وقت یکبار به من مئ گوئد بروا ز
ساخت خانه با یک پیمانکار که بنگاه معاملاتی هم داشت قرار داد بست و قرارداد
در مورد قوانین سکونت در مجتمع داشتم. ما در یک مجتمع 16 واحدی زندگی می کنیم.
طراحی و ساخت دستگاه گودال سازهای عمقی جهت افزایش ذخیره سازی رطوبت خاک تحت کشت دیم و آبیاری بارانی
مطالعه و بررسی تاثیر زمان قطع و وصل جریان آب در آبیاری شیاری به روش ناپیوسته بر روی نفوذ و توزیع رطوبت و نقایسه آن با آبیاری شیاری سنتی
بدست آوردن ضریب گیاهی تبخیر و تعرق ( KC ) با استفاده از لیسمتر برای گیاه یونجه در منطقه ملاثانی
ارزیابی راندمان کار موتور پمپهای مسیر رودخانه کارون در اطراف اهواز
بررسی و شناخت وضعیت عمومی رودخانه کارون
بررسی مقایسه ای حوضچه های آرامش از نوع پرش هیدرولیکی برای اعداد فرود پایین
تعیین هدایت هیدرولیکی خاک بصورت تابعی از رطوبت حجمی خاک با روش زهکشی داخلی
تخمین دور آبیاری مناسب برای آبیاری شیاری یک در میان چغندر قند
نیاز آبی گیاهان ( گندم ، جو ، یونجه ، ذرت ) در کرج
طرح تعیین آب موردنیاز گیاهان صیفی و شتوی در منطقه محمدآباد یزد
*