در مورد همیو پاتی بدانم. اگر توضیح ممکن نیست سایت یا منبعی را معرفی کنید.


در مورد همیو پاتی بدانم. اگر توضیح ممکن نیست سایت یا منبعی را معرفی کنید.
با سلام
میخواستم در مورد همیو پاتی بدانم. اگر توضیح ممکن نیست سایت یا منبعی را معرفی کنید.
متشکرم.
پاسخ :
هومیو لغتی به معنی همانند هست و همیوپاتی یک سیستم دارویی همادین بر پايه درمان از طریق سلولهای همانند هست پايه درمان بر این هستوار هست که جسم انسان اگر قدرت درمانی اش به درستی تحریک شود به تنهایی قادر به درمان خود هست این روش با درمانهای ارائه شده از طریق منابع دارویی گیاهی معدنی و حیوانی تحقق میابد.این مواد به صورت رقیق اماده میشوند و مقدار کمی از مواد اصلی در انها باقی میماند این فراورده انرژی تولید میکند که هنگام مصرف دارو سیستم ایمنی را تحریک و فعال میکند

54 out of 100 based on 59 user ratings 1184 reviews

چیست؟
شیره ی اندامك با این كه اسیدی می باشد غشا را نابود نمی كند؟ - 16 ساله -
تا ارتفاع 135 متری بالا میرود - 15
از من خواسته شده كه در مورد انواع میكروسكوب تحقیق كنم ولی با منابع آشنا
زیست شناسی ارائه دهید تابتوان كارهای صورت گرفته در بدن را ملاحظه كرد؟
نتواند پروتئین را بازجذب بكنند دچار چه بیماری
درباره یموارد زیر برایم بفرستید: سلول وتصوبر سلول- ویروس-باكتری
كربن چه كاری در بدن انجام می
درس زیست را درك كنم من باید چه كاری انجام دهم كه آن را بفهمم ؟ ممنونم اگر
گروه های مواد غذایی مطلب بفرستید.مثل:ویتامینها و پروتئین ها - 14 ساله
اول دبیرستان را میخواهم برای من میتوانید بفرستید؟ - 15 ساله - دبیرستان
چیست ؟ توضیح دهید؟
پرمرده شوند آیا می توان با قرار دادن آن در آب به مدت كوتاهی آن را دوباره
ی توت فرنگی اگر شكر بپاشید عصاره ی آن به بیرون تراوش می كند .چرا. - 16 ساله
دنباله‌دار هیل - باپ در راه است/
نور خورشیدهای خاموش/
مشترکات و تفاوتهای هلاکو ، فتحعلیشاه و سازمان ناسا/
در میان گودالهای ماه/
لیزر فضایی/
کاربرد معادله "زاویه کوچک " در تعیین فواصل دور/
ارثیه خورشید/
گشتی در آسمان پاییز (رصد با چشم غیرمسلح)/
پیام‌آوران مریخ/
فلک را سقف ... گفتار سیزدهم : مدلهای عالم/
*