حس لامسه و چشایی و بویایی و یا بقیه حواس به جز حس بینایی را به من معرفی


حس لامسه و چشایی و بویایی و یا بقیه حواس به جز حس بینایی را به من معرفی
سلام.لطفا چند خطای حس لامسه و چشایی و بویایی و یا بقیه حواس به جز حس بینایی را به من معرفی كنید.
- حامد جودكی - 14 ساله - دبیرستان
پاسخ :
اصطلاح خطای لامسه و یا چشایی معمول نمی باشد .اما در لامسه به عنوان مثال اگر دو سوزن را در فاصله معینی از هم در پوست خود فرو كنید شما توانایی تمییز ان دو را خواهید داشت اما اگر فاصله این دو را به سمت صفر میل دهید به نقطه ای خواهید رسید كه فقط یك نقطه تماس را حس میكنید.و یا به عنوان مثال درك شما از جسم بسیار گرم و بسیار سرد مشابه می باشد چون در این موارد پایانه درد شما تحریك میشود.....


خونی كامل برایم شرح بدهید با تشكر و خیلی فو


78 out of 100 based on 53 user ratings 1178 reviews

نباشید می خواهم قناری بخرم اما قبل از آن مشورت با فردی با تجربه را مصلحت
گره سینوسی -دهلیزی چیست لط
كریمی آب مروارید چشم چیست و در چه سنی است وچه كسانی بیشتر در معرض ابتلا
چرا تعداد میتو كندری های بعضی سلول های بدن بیشتر است؟ دیوارهی سلولی
لطفا نحوه تكثیر كرم خاكی را برای من توضیح دهید اگه من بخوام اونا رو تكثیر
در ماهیچه های خود دا
چیست و وظیفه آن چیست؟ 2- آماس چیست و آیا چند نوع آماس وجود دارد؟ - 18 ساله
نباشید اگر امكان دارد به من توضیح دهید كه دانه ی موز در كجای میوه ی آن

از تركیب شدن كربن دی اكسید با آب و انزیم انیدراز كربنیك ) به شش ها میررود
سازی رادر ژنتیك نام برید و كار هر یك را به صورت مختصر و كوتاه بنویسید؟
با ویژگی های آنها مورد سوال من است . لطفا پاسخ دهید - 18 ساله - دبیرستان
عضلانی دو
دنباله‌دار هیل - باپ در راه است/
نور خورشیدهای خاموش/
مشترکات و تفاوتهای هلاکو ، فتحعلیشاه و سازمان ناسا/
در میان گودالهای ماه/
لیزر فضایی/
کاربرد معادله "زاویه کوچک " در تعیین فواصل دور/
ارثیه خورشید/
گشتی در آسمان پاییز (رصد با چشم غیرمسلح)/
پیام‌آوران مریخ/
فلک را سقف ... گفتار سیزدهم : مدلهای عالم/
*