و باكتری شباهت وجود دارد. علت چیست؟ -


و باكتری شباهت وجود دارد. علت چیست؟ -
بین ریبوزوم گیاهی و باكتری شباهت وجود دارد. علت چیست؟
- 16 ساله - دبیرستان
پاسخ :
ریبوزوم گیاهی s 80 بوده اما در باكتریها s 70 می باشد.


نباشید. عقربها چگونه تولید مثل میكنند؟ (تخم گذارند-زنده زا هستند یا ..)
هردو از دو جزء كوچك و بزرگ تشكیل شده اند.


نباشید ! در مورد كاربرد میكروارگانیسمها در تولید آنتی بیوتیكها ورابطه
هردو جایگاه پذیرنده A-Site ، جایگاه پپتیدی و جایگاه خروج دارند.


بدانم رشته زیست در مقاطع كارشناسی وكارشناسی ارشد چه گرایشهایی دارد وكدام


66 out of 100 based on 21 user ratings 596 reviews

بدانم رشته زیست در مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد چه گرایشهایی دارد و
میخواستم تفاوت « لاکتوز » و « آلولاکتوز » را از همه ی جهات بدانم . اگه
درباره ی باطل كردن نظریه ی خلق
.سه تا سوال دارم خوشحال میشم اگه کمکم کنید ! 1:چطور گره های رانویه در نورون
تولید شده رابه صورت سلول
های سمت راست بدن مربوط به سمت چپ مغز و فعالیت های سمت چپ مربوط به سمت راست

به منحنی پتانسیل عمل در نورون ها ، منطقه ی تحریک پذیری و تحریک ناپذیری

به کارشناس محترم آقای کریمی سوالی که من دارم درمورد کتاب زیست شناسی سال
نام هورمون های مترشحه از غده
دنباله‌دار هیل - باپ در راه است/
نور خورشیدهای خاموش/
مشترکات و تفاوتهای هلاکو ، فتحعلیشاه و سازمان ناسا/
در میان گودالهای ماه/
لیزر فضایی/
کاربرد معادله "زاویه کوچک " در تعیین فواصل دور/
ارثیه خورشید/
گشتی در آسمان پاییز (رصد با چشم غیرمسلح)/
پیام‌آوران مریخ/
فلک را سقف ... گفتار سیزدهم : مدلهای عالم/
*