اشعه فرابنفش به پوست بدن،ویتامین "د" تولید می شود؟ آیا در بدن جانوران


اشعه فرابنفش به پوست بدن،ویتامین "د" تولید می شود؟ آیا در بدن جانوران
چگونه در اثر تابش اشعه فرابنفش به پوست بدن،ویتامین "د" تولید می شود؟
آیا در بدن جانوران نیز چنین است؟
- 15 ساله - دبیرستان
پاسخ :
در اكثر مهره داران، ویتامین D3 كه به اون كوله كلسیفرول نیز فرموده می شود در اثر تابش نور خورشید به 7- دهیدروكلسترول كه در پوست وجود دارد، تولید می شود.


مشاور عزیز راستش من این سوال را از مشاور لاری هم پرسیده بودم ولی متاسفانه


66 out of 100 based on 51 user ratings 1226 reviews

داریم که خون انها ابی باشد؟
از شما لطفا برای من توضیح دهید چطور میشود در خانه آپارتمانی و داخل جعبه
ارامش کدامیک از این یونها تاثیر بیشتری دارند؟ سدیم/پتاسیم/کلر خواهش
.. راستش من می خواستم مقاله ای در مورد نظریه تکامل و ارتباط اون با دین بنویسم
از حیواناتی که می توانند اعضای قطع شده شان را دوباره رشد دهند { مثل هشت
نباشید طرز تهیه سر

در سلولی عصبی کانالهای سدیمی و پتاسیمی با هم باز شوند چه اتفا قی رخ میدهد؟ و

جهان پذیرا باشید سیرابی دقیقا كدام قسمت از بدن
لویی پاستور چه ازمایشی انجام داد كه به طور كامل نظریه خلق الساعه را رد
قوبلی طاعات و عبادات شما. بنده دو سوال از خدمت شما داشتم که اگر مرحمت
طاعات و عبادات شما. شرح کامل پروتئین سازی از رونویسی DNA تا ترجمه و ساخت
دنباله‌دار هیل - باپ در راه است/
نور خورشیدهای خاموش/
مشترکات و تفاوتهای هلاکو ، فتحعلیشاه و سازمان ناسا/
در میان گودالهای ماه/
لیزر فضایی/
کاربرد معادله "زاویه کوچک " در تعیین فواصل دور/
ارثیه خورشید/
گشتی در آسمان پاییز (رصد با چشم غیرمسلح)/
پیام‌آوران مریخ/
فلک را سقف ... گفتار سیزدهم : مدلهای عالم/
*