حشرات با آبزیان


حشرات با آبزیان
مقایسه دستگاه تنفسی حشرات با آبزیان
- 17 ساله - دبیرستان
پاسخ :
دستگاه تنفسی ماهیها از نوع بخصوصی از برانشیهای داخلی تشكیل شده هست.شكافهای برنشی دراثر تورفتگی دیواره حلق و انطباق انها بر یكدیگر بوجود می آیند .در هر یك از نقاط انطباق منفذ یا شكافی ایجاد می شود و آبی كه از دهان به حلق می اید از این منافذ خارج می شود.


حسی است که حیوانات میتوانند زلزله را تشخیص دهند لطفا توضیحات کامل و
در حد فاصل شكافهای برانشی كمانهای نگهدارنده برانشی برنامه دارند در دو طرف انها رشته های برانشی برنامه گرفته اند.صفحات برانشی دارای پوششهای چین خورده نازكی از جنس بافت پوششی تنفسی هستند كه در زیر انها شبكه های خونی متصل به كمانهای برانشی برنامه دارند و از این طریق دی اكسید كربن خون با اكسیژن محلول در اب مبادله میشود.


نباشید خدمت شما چند نمونه از داروهای متداول بیهوشی و اثرات انها را توضیح
در حشرات سیستم تنفس تراشه ای هست و از تعداد زیادی لوله های حامل هوا تشكیل شده هست كه بوسیله اسپیراكل (روزنه) با محیط خارج ارتباط دارد.


نباشید . . . تحقیق مربوط به درس زیست پایه اول دبیستان چرا روزنه در
تراشه ها لوله های تو خالی هستند كه داخل انها مجهز به یك رشته مارپیچی قابل ارتجاع از جنس كوتیكول و موسوم به تنیدیوم می باشد كانالهای تراشه از منافذ تنفسی شروع شده تدریجا باریك میشوند و انشعابات انتهایی تراشه ها را بوجود می اورندكه اطراف سلولهای بدن را می پوشانند و به این ترتیب تبادل مستقیم گازی را سلولهای بدن و محیط خارج بربرنامه میكنند.


نباشید . . . تحقیق مربوط به درس زیست پایه اول دبیستان 1- چرا روزنه در


54 out of 100 based on 49 user ratings 374 reviews

در مورد سلول های بنیا
یا مگس باعث بیماری ها همین طور انسانها می شوند؟ و آیا این دو حشره با هم
خواستم بدونم شما تحقیق در بارهی گل میخك دارید اگر دارید به من بد بخت بدهید
در مورد لنفوسیت و ویژگی های آن توضیحاتی کامل و تخصصی بدهید. و همچنین مرجعی
کوروموزوم ها در وسط
بفرمایید لقاح در قورباغه از نوع لقاح داخ
راجع به فصل دوم کتاب زیست شناسی 2 (دستگاه عصبی) یک برنامه آموزشی به و سیله
با شاخه و رده و تیره و سرده و راسته و خانواده و جنس و گونه موجودات همراه
استفاده از نیتروژن مولكولی در هوا نمی باشد.(فقط خواهش میكنم جوابم را زودتر
دنباله‌دار هیل - باپ در راه است/
نور خورشیدهای خاموش/
مشترکات و تفاوتهای هلاکو ، فتحعلیشاه و سازمان ناسا/
در میان گودالهای ماه/
لیزر فضایی/
کاربرد معادله "زاویه کوچک " در تعیین فواصل دور/
ارثیه خورشید/
گشتی در آسمان پاییز (رصد با چشم غیرمسلح)/
پیام‌آوران مریخ/
فلک را سقف ... گفتار سیزدهم : مدلهای عالم/
*