كاملی درباره ی دستگاه گردش خون ملخ درصورت امكان همراه با طرح وتصویر برای


كاملی درباره ی دستگاه گردش خون ملخ درصورت امكان همراه با طرح وتصویر برای
باسلام
لطفا توضیح كاملی درباره ی دستگاه گردش خون ملخ درصورت امكان همراه با طرح وتصویر برای اینجانب ارائه فرمایید.
- 15 ساله - دبیرستان
پاسخ :
سیستم گردش خون ملخ مانند سایر حشرات یك سیستم گردش باز هست یعنی خون در بخشی از گردش خود وارد حفره عمومی بدن (سلوم) می شود.


خواستم بدونم شما تحقیق در بارهی گل میخك دارید اگر دارید به من بد بخت بدهید
قلب در سطح پشتی انتهای بدن (شكم حشره) برنامه دارد.


در مورد لنفوسیت و ویژگی های آن توضیحاتی کامل و تخصصی بدهید. و همچنین مرجعی
آئورت سپس قلب شروع شده و تا سر حشره ادامه دارد.


کوروموزوم ها در وسط
قلب حجره حجره بوده و هر حجره دارای یك جفت سوراخ یكطرفه به نام هستیول (Ostiol) می باشد كه فقط به سمت داخل باز می شوند.


بفرمایید لقاح در قورباغه از نوع لقاح داخ
خون در اثر پمپاژ قلب به طرف جلو (به سمت سر حشره) حركت كرده و در انتهای آئورت از قلب خارج شده و وارد سر حشره می شود.


راجع به فصل دوم کتاب زیست شناسی 2 (دستگاه عصبی) یک برنامه آموزشی به و سیله
در این وقت خون وارد حفره عمومی بدن شده هست.


با شاخه و رده و تیره و سرده و راسته و خانواده و جنس و گونه موجودات همراه
سپس خون در جهت عكس یعنی از سر به طرف شكم داخل سلوم حركت كرده و و به همه بافتها و اندام ها می رسد.


استفاده از نیتروژن مولكولی در هوا نمی باشد.(فقط خواهش میكنم جوابم را زودتر
وقتی كه خون به شكم رسید مجددا از طریق هستیول ها وارد قلب شده و پمپ می شود.


ایی به نام SSCPاست میخواستم بپرسم این DNAچه نوع DNAایی است وآیا یک نقص است
مرحله خونگیری قلب مرحله هستراحت یا دیاستول و مرحله پمپاژ مرحله فعالیت یا سیستول نام دارد.
برای مشاهده تصویر به كتابهای حشره شناسی عمومی مراجعه نمایید

74 out of 100 based on 54 user ratings 1154 reviews