گوجه فرنگی چه گیاهان یا میوه های دیگری گاز اتیلن تولید می كنند و چگونه


گوجه فرنگی چه گیاهان یا میوه های دیگری گاز اتیلن تولید می كنند و چگونه
با سلام
1- به جز گوجه فرنگی چه گیاهان یا میوه های دیگری گاز اتیلن تولید می كنند و چگونه تشخیص داده اند كه این گاز اتیلن است؟
2- نحوه ی تولید گاز اتیلن در گیاهان چگونه است و این گاز چگونه باعث " رسیدن" میوه ها می شود؟
با تشكر
- 16 ساله - دبیرستان
پاسخ :
C2H4 یك گاز هیدروكربن، بی رنگ، مشتعل شونده و غیر اشباع هست كه در بافتهای گیاهی به عنوان یك هورمون با مقادیر متفاوت ترشح می شود.


با شاخه و رده و تیره و سرده و راسته و خانواده و جنس و گونه موجودات همراه
اتیلن ابتدا به عنوان گازی فرار و بعد بعنوان هورمون شناسایی شد.


استفاده از نیتروژن مولكولی در هوا نمی باشد.(فقط خواهش میكنم جوابم را زودتر
این هورمون عامل رسیدگی و یا به عبارت دیگر پیری گیاه هست.


ایی به نام SSCPاست میخواستم بپرسم این DNAچه نوع DNAایی است وآیا یک نقص است
در میوه برخی گیاهان مانند گوجه سبز، سیب، موز، گلابی، خرمالو و ...وجود دارد كه پس از چیده شدن میوه سبب رسیدن كامل اون می شود.


سه سوال داشتم چیست mRNAوtRNAوrRNAنوع قندو منومر 1- یوكاریوت
اتیلن در كشاورزی مدرن كاربردهای مختلفی دارد مثلا در جدا كردن پوست گردو، به عنوان رنگ دهنده مركبات، ریزش برگ و یا سست كردن دم میوه قبل از برداشت و ....


دوسوال را من از قرار معلوم بد تایپ كرده بودم ومن معذرت میخواهم اما سوالات: 1
تشخیص گاز اتیلن با سنسورهای حساس به این گاز امكان پذیر هست.


دوسوال را من از قرار معلوم بد تایپ كرده بودم ومن معذرت میخواهم اما سوالات: 1
فرایند بیوشیمیایی كه سبب رسیدگی میوه می گردد را از متخصص باغبانی و یا بیوشیمی سوال نمایید.66 out of 100 based on 21 user ratings 146 reviews