انسان چگونه بچه دار می شود؟
پاسخ :
در انسان و سایر موجوداتی که تولید مثل جنسی وجود دارد.


چندسوال داشتم خواهش می کنم زود جواب من را بدهد 1)چرا چشم گوشت خواران
همواره دو جنس وجود دارد.


! هر چه قدر تلاش کردم نتونستم جواب سوال را پیدا کنم.طی خود لقاحی گیاه لاله
این دو جنس هر کدام یک سلول جنسی(در انسان اسپرم و تخمک) تولید مینمايند که این سلول هاحاوی نمی از اطلاعات مورد نیاز برای یک موجود کاملند.


نهال گردو اسرائیلی 6 ساله با رشد كم امسال به بار نشسته است و حدود 15 عدد
در پروسه لقاح جنس نر اسپرم را در مجاورت تخمک برنامه میدهد و در این شرایط این دو سلول که حاوی نیمی ازاطلاعات لازم هستند با هم ترکیب شده و سلول تخم که دارای تمام اطلاعات ژنتیک هست تولید میگردد.


در مورد مشاهده تک سلولها و ضمایم آنها اطلاعاتی میخواستم ممنوم منظورم
این سلول در رشد و تکثیر انجام میدهد تا یک موجود کامل بوجود آید(این فرایند در انسان در رحم جنس ماده رخ میدهد)

72 out of 100 based on 57 user ratings 782 reviews

توضیحاتی در مورد اندازه گیری های سلولی و همچنین در مورد مطالعه سلولهای
گلوکز در بدن به صورت گلیکوژن ذخیره می شود یعنی چرا به همان صورت گلوکز
یك نورون در ساختما
زیر در كدام ها مسیر انتقال پیام عصبی ممكن است؟ الف)از دندریت به جسم
ای تعداد روزنه ها درسطح زیرین بیشتر
یا پلاسمالما چیست؟ و تفاوتش با پلاسمودسم چیست؟ با تشکر و عرض خسته نباشید
ا
معتبری (ترجیحا ترجیحا فارسی ، کتاب مجله سایت) در مورد زنبور عسل خصوصا
جناب لاری سوال قبلیم اشتباه بود من توضیحی در مورد هترو پلی ساکارید میخواهم
یرای بررسی بافت بشره برگ هایی كه تازه نیست
دنباله‌دار هیل - باپ در راه است/
نور خورشیدهای خاموش/
مشترکات و تفاوتهای هلاکو ، فتحعلیشاه و سازمان ناسا/
در میان گودالهای ماه/
لیزر فضایی/
کاربرد معادله "زاویه کوچک " در تعیین فواصل دور/
ارثیه خورشید/
گشتی در آسمان پاییز (رصد با چشم غیرمسلح)/
پیام‌آوران مریخ/
فلک را سقف ... گفتار سیزدهم : مدلهای عالم/
*