در مورد مطلب زیر توضیح دهید. اگرخون فردی ناگهان اسیدی شود, برای جبران


در مورد مطلب زیر توضیح دهید. اگرخون فردی ناگهان اسیدی شود, برای جبران
سلام با تشكر فراوان
لطفا در مورد مطلب زیر توضیح دهید.
اگرخون فردی ناگهان اسیدی شود, برای جبران آن تهویه تنفسی افزایش می یابد.

پاسخ :
میزان تهویه آلوئولی با تغییر فشار CO2 مایعات بدن بر غلظت یون هیدروژن اثر می گذارد.


در مورد نای,کیسه صفرا,کلیه,پوست وشریان و ورید واجزای هر یک در اختیار من
هرگاه pH از مقدار طبیعی 4/7 به مقدار اسیدی 7 برسد تهویه حدود 4 برابر بیشتر می شود.


چشایی مربوط به لوب گیجگاهی است یا آهیانه نظرهای مختلفی وجود دارد. میخواستم
زیرا طبق فرمول زیر به کمک افزایش تهویه میزان CO2 خون کاهش می یابد در نتیجه معادله فوق به سمت راست نمی رود بلکه برای جبران کاهش CO2 به سمت چپ حرکت می کند در نتیجه از میزان H کاسته می شود.

ترشح میشود چیست؟ هورمونی که از قلب
CO2+H2O=HCO3+H (ببخشید که علائم صحیح هستفاده نشده.)

در مورد این که فرق کلمه ی medical با medicine چی؟ایا این دو کلمه یک معنی دارند.سوال


72 out of 100 based on 17 user ratings 692 reviews

مفصلی رادرموردگیا
قلب و عروق وتصلب شرایین تحقیق میکنم . میخواستم بدانم در حال حاضر بیمارانی
تست نام باكتری یا ویروس ها و یا بیماری هایی می آید كه این كتاب ها می گوید
مورد بررسیاثر اسید و باز روی نفوذپذیری غشای سیتوپلاسمی است.یعنی وقتی
تعداد پلاکت ها می شود؟ و بیماری که

نباشید.لطفا به سولات زیر پاسخ دهید. 1)ویژگی های فرمCرا از انواع ساختمانی
نباشید.لطفا به سولات زیر پاسخ دهید. 1)کدام پروتئین جزء Primasome نیست؟چرا؟
که دارای دیواره تک لایه میباشد ولی در محیط ابدوست از هم نمیپاچد؟و دارای
برای آوردن نمره خوب چیکار باید کرد؟ چون معلم ماخیلی خارج کتاب درس میدهدوبسیاردردرس
دنباله‌دار هیل - باپ در راه است/
نور خورشیدهای خاموش/
مشترکات و تفاوتهای هلاکو ، فتحعلیشاه و سازمان ناسا/
در میان گودالهای ماه/
لیزر فضایی/
کاربرد معادله "زاویه کوچک " در تعیین فواصل دور/
ارثیه خورشید/
گشتی در آسمان پاییز (رصد با چشم غیرمسلح)/
پیام‌آوران مریخ/
فلک را سقف ... گفتار سیزدهم : مدلهای عالم/
*