دارای


دارای
سلام .ایا پرندگان دارای الت تناسلی هستند.
پاسخ :
با سلام

وسیله قلب را مرحله به مرحله به طور مفید و مختصر
اندامهای تناسلی خارجی در پرندگان وجود ندارد.


-كه در ابتدا پنج شش تا بیش تر نیستند- شروع به تقسیم شدن می كنند؛ تا این
به جز شتر مرغ نر که آلت تناسلی دارد و نکته ای دیگردر مورد پرندها اینکه


پرنده ی نر آلت تناسلی ندارد و تنها یك برآمدگی راست شونده در بیخ ریزشگاه ( مجرای تناسلی ) خود دارد كه از طریق اون اسپرم به ریزشگاه ماده منتقل می شود.

"نگهبانان روزنه" چ


92 out of 100 based on 72 user ratings 722 reviews