در مورد گلبول های قرمز وسفید خون دارم لطفا اطالاتی کامل در باره آن ها


در مورد گلبول های قرمز وسفید خون دارم لطفا اطالاتی کامل در باره آن ها
با سلام
1-من یک سمینار در مورد گلبول های قرمز وسفید خون دارم لطفا اطالاتی کامل در باره آن ها واجزای تشکیل دهنده آنها از قبیل لنفوسیت ها ،ائوزو فیل ها ،بازوفیل ها منوسیت ها ونوتروفیل ها وغیره در اختیار من برنامه دهید؟
با تشکر فراوان
پاسخ :
با سلام

به شنیدن فروص
دوست عزیز از اینکه جواب شما را دیر ارسال کردم عذر می خواهم

daraye laak ast? 2- lake laak posht hengame tavallod halate ghozroofi darad ya ostokhani? 3-jense laak dar laak posht haye
گلبولهای قرمز

كه علت آن هارا می خواستم بپرسم: دو میلی لیتر حبه انگور +2 قطره آلفا نفتول+اسید
گلبولهای قرمز (اریتروسیتها) به شکل دیسکهای مقعرالطرفین ، بدون هسته و 8 - 7 میکرومتر قطر را دارند در انتقال اکسیژن و دی‌اکسید کربن دارند و به تعداد تقریبی 5 میلیون در هر میلیمتر مکعب خون یافت می‌شوند گلبولهای قرمز زنده‌اند و مواد غذایی را از راه تخمیر بدست می‌آورند، زیرا میتوکندری ندارند و همچنین هسته متوسط گلبولهای قرمز 120 روز هست برای اینکه میزان گلبولهای قرمز در خون ثابت بماند باید در هر ثانیه حدود یک میلیون گلبول قرمز در مغز هستخوان ساخته شود.گلبولهای قرمز در دوره جنینی در کبد به طحال و گره‌های لنفاوی ساخته می‌شود اما در ماههای آخر دوره جنینی و پس از تولد تنها در مغز قرمز هستخوان بوجود می‌آید.

در مغز هستخوان بافت زاینده‌ای وجود دارد که با چند تقسیم سلولی گلبولهای قرمز را می‌سازد.


های خونی
سلولهای زاینده در ضمن این تغییرات هسته خود را از دست می‌دهند و مقداری زیادی هموگلوبین در ستوپلاسم خود می‌سازند.


بیهوشی و تاثیر آن بر روی مغز و تاثیر وزن بدن بر مقدار آن و اثر گذشت زمان
فعالیت ماهیچه‌ای ، صعود به ارتفاعات و گرم شدن هوا تولید گلبولهای قرمز را افزایش می‌دهد سلولهای مولد گلبولهای قرمز در مغز هستخوان نسبت به اشعه ایکس بسیار حساسند و کمبود ویتامین B12 ، آهن ، مس در غذا نیز موجب کاهش تولید گلبولهای قرمز می‌شوند.


گلبولهای سفید
این گلبولها در مغز هستخوان ، تیموس ، گره‌های لنفاوی و طحال تولید می‌شوند گلبولهای سفید کلیه اجزای یک سلول جانوری را دارند و همه نوع فعالیتهای حیاتی را انجام می‌دهند.

تعداد گلبولهای سفید در هر میلیمتر مکعب خون انسان در حدود هفت هزار هست که در مقایسه با تعداد گلبولهای قرمز این مقدار بسیار کم هست.

گلبولهای سفید به دو گروه گرانولوسیت (انه‌دار) و آگرانولوسیت(دون دانه) تقسیم می‌نمايند.


گرانولوسیتها
هسته چند قسمتی و سیتوپلاسم اونها دانه‌دار هست و 70 % از گلبولهای سفید خون را تشکیل می‌دهند.

این گلبولها خاصیت بیگانه خواری دارند و به هنگام گردش در خون ، باکتریها و سایر مواد خارجی را با ایجاد پاهای کاذب و عمل فاگوسیتوز به درون خود می‌کشند و اونها را هضم می‌نمايند و از بین می‌برند.

این گلبولها همچنین می‌توانند از میان سلولهای پوششی جدار مویرگها عبور کرده و وارد فضای بین سلولی شوند و این عمل سلولهای سفید را دیاپدز می‌گویند.

گرانولوسیتها به سه گروه تقسیم می‌شوند.


• نوتروفیلها
سلولهای کروی ، هسته دارای دو یا چهار لب پیوسته به هم توسط رشته‌های باریک هست.

15 - 12 میکرومتر قطر دارند.

و کار فاگوسیتوز (ریزه خواری) جانداران میکروسکوپی را انجام می‌دهند.


• بازوفیلها
سلولهای کروی ، هسته با دو لب نامشخص و 12 - 10 میکرومتر قطر دارند.

و هیستامین که باعث التهاب بافتها می‌شود و هپارین که جلوگیری از تشکیل لخته می‌کند را آزاد می‌سازند.


• ائوزینوفیلها
سلولهای کروی ، هسته‌ها اغلب دو لب دارند، 12 - 10 میکرومتر قطر دارند و مواد شیمیایی که باعث کاهش التهاب می‌شود ترشح می‌نمايند و به کرمهای انگلی معینی حمله می‌نمايند.آگرانولوسیتها
هسته نسبتا درشت و سیتوپلاسم یکنواخت دارند و شامل لنفوسیتها و مونوسیتها هستند.


• لنفوسیتها
سلولهای کروی با هسته گرد ، سیتوپلاسم تشکیل حلقه باریک را در اطاف هسته می دهد 8 - 6 میکرومتر قطر دارند.

لنفوسیتها در افراد بالغ حدود 25 % از گلبولهای سفید را تشکیل می‌دهند.

و بیشتر در دستگاه لنفاوی یافت می‌شوند.

لنفوسیتها دو نوعند : نوع B که در مغز هستخوان تولید و بالغ می‌شوند.

اما در گره‌های لنفاوی جای می‌گیرند و نوع T که پس از ساخته شدن در مغز هستخوان در تیموس مراحل رشد و نمو خود را طی می‌نمايند.

ظاهر لنفوسیتها T , B در زیر میکروسکوپ بهم شبیه هست اما فاصله‌های اونها متفاوت هست.

سلولهای B اونتی کور(پادتن)ترشح می‌نمايند.

اونتی کورها ملکولهای پروتئینی و از نوع گلوبولین‌ها هستند.

سلولهای T بر خلاف سلولهای B در سطح فرد گیرنده‌های اونتی کور مانندی دارد که به کمک اونها به اونتی ژن میکروبها می‌چسبند.

بدین ترتیب سلولهای T متحرک هستند و خود به محل عفونت یافته می‌روند.


• مونوسیتها
سلولهای کروی یا نامنظم می‌باشند.

هسته‌ها گرد یا کلیدی شکل و یا نعل اسبی شکلند.

نسبت به لنفوسیتها ، سیتوپلاسم بیشتری دارند.

15 - 10 میکرومتر دارند.

در خون به عنوان سلولهای فاگوسیت نماينده عمل می‌نمايند دستگاه گردش خون را ترک کرده و تبدیل به ماکروفاژها می‌شوند که باکتریها ، سلولهای مرده ، اجزای سلولی و بقایای درون بافتی را فاگوسیتوز می‌نمايند در بدن بخصوص در کبد ، طحال و گره‌های لنفاوی یافت می‌شود.


امید وارم مفید واقع شود


60 out of 100 based on 25 user ratings 800 reviews