بدونم منحنی الکتروکاردیوگرام قلب در انفاکتوس قلبی چگونه تغییر می کند؟یعنی


بدونم منحنی الکتروکاردیوگرام قلب در انفاکتوس قلبی چگونه تغییر می کند؟یعنی
با سلام.می خواستم بدونم منحنی الکتروکاردیوگرام قلب در انفاکتوس قلبی چگونه تغییر می کند؟یعنی موج p و موج QRS و موجTچگونه است؟
پاسخ :
باعرض سلام و تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان


سیکل قلبی همراه با الکتروکاردیوگرافی

همه اسامی سخت در زیس
مرحله اول- هستراحت عمومی قلب به مدت ۰/۴ ثانیه

وخسته نباشید در فصل « رشد و نمو در گیاهان » در كتاب زیست ( 3 ) گفته شده پیازها
در این مرحله بطون و دهلیز ها در حال هستراحت اند.


وخسته نباشید چنانچه نوك ریشه های یك گیاه قطع شود چه اتفاقی می افتد .؟
خون تیره به وسیله بزرگ سیاهرگهای زبرین و زیرین، به دهلیز راست می ریزد.


22 زیست ( 3) گفته شده است كه دماهای پایین باعث ورود گیاهان به مرحله موقتی
این خون به خاطر وزنش، از طریق دریچه‌های لختی - که به هنگام پایان موج T سیکل قلبی پیشین باز شده اند- وارد بطون می‌شود و اونها را تا حدی پر می‌کند.


وخسته نباشید لطفا ًتفاوت اندامهای همولوگ و وستیجیال را بطور مفصل بیان
اما برای اینکه خون دهلیز ها به طور کامل وارد بطون بشود، دهلیزها باید منقبض شوند.


وخسته نباشید در كتاب زیست پیش دانشگاهی ابتدا بیان شده است كه باكتری ها
لازم به ذکر هست هر ماهیچه‌ای در قلب که بخواهد منقبض شود یا هستراحت کند، ابتدا باید موج انقباض یا هستراحتش در تمام نقاط اون ماهیچه منتشر شود.


وخسته نباشید چرا تنگ شدن رگ آوران باعث كاهش فشار تراوش می شود؟ باتشكر
پس برای انقباض دهلیزها، ابتدا باید پیام انقباض در سراسر اونها منتشر بشود.

این کار توسط بافت گرهی دهلیز انجام می‌شود.

در بین دو دهلیز این تنها دهلیز راست هست که دارای بافت گرهی هست، از سویی کانون زایش انقباضات قلب نیز که همان گره پیش آهنگ می‌باشد در دیواره پشتی دهلیز راست و در زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین برنامه دارد.

پس برای انقباض ابتدا گره پیش آهنگ به صورت ریتم خودبه خودی تحریک می‌شود و این پیام انقباض را از طریق ۳ رشته گرهی دهلیز راست به گره دهلیزی بطنی – که در حد فاصل بین دیواره دهلیزها و بطون و کمی متمایل به دهلیز راست برنامه دارد – هدایت می‌کند.

طی حرکت پیام از پیشاهنگ به دهلیزی- بطنی، میونهای میوکارد قلب که در مسیر انتقال این پیام برنامه دارند، منقبض شده و این انقباض از میونی به میون دیگر در دهلیز راست انتشار می‌یابد و نهایتا از طریق میونهای دهلیز راست به میونهای دهلیز چپ نیز منتشر شده و کل دهلیز هارا فرا می‌گیرد.

البته این پیام نمی‌تواند از طریق میونهای دهلیزها به میونهای بطون منتقل شود، چون در دیواره بین بطون و دهلیزها بافت پیوندی رشته‌ای عایقی برنامه دارد که که باعث می‌شود انتقال پیام از دهلیزها به بطون تنها از طریق بافت گرهی – که از وسط این عایق رد می‌شود – صورت گیرد.

اگر این بافت عایق نبود، دهلیزها و بطون هم وقت به هم منقبض می‌شدند و کارایی قلب بسیار پایین می آمد؛ چون در این حالت پس از پمپاژ مقدار کمی خون به بطون، اونها نیز همین مقدار کم را به سمت بدن و ششها پمپ می‌کردند و خون کمی به اونها می‌رسید.

پس از اینکه این پیام به طور کامل سراسر دهلیز را فرا گرفت، در الکتروکاردیوگرام موج P ثبت می‌شود.

بلافاصله سپس اون مدت هستراحت عمومی قلب یعنی ۴/ ثانیه به اتمام می‌رسد.
مرحله دوم – انقباض دهلیزها به مدت ۰/۱ ثانیه
در ابتدای ابن مرحله بلافاصله دهلیزها منقبض می‌شوند و ٪ ۲۵ خون باقی مانده را نیز وارد بطون می‌نمايند.

حالا در هر بطن CC ۱۲۰ خون موجود هست یعنی به طور کلی CC ۲۴۰ در بطون.

این انقباض به مدت ۰/۱ ثانیه طول می‌کشد و و از انتهای موج P تا اانتهای موج R را در الکتروکاردیوگرام را در بر می‌گیرد.

اما در طی این انقباض در ۰/۱ ثانیه، دو عمل بسیار مهم نیز هموقت رخ می‌دهد :
۱) انتشار موج انقباض بطون: بطون موظف اند بلافاصله سپس انقباض دهلیزها و پرشدن کامل خود از خون منقبض شوند و خون را به سرخرگها وارد نمايند.

بنابر این پس از گذشت مدت بسیار کمی از این ۰/۱ ثانیه (‌فاصله انتهای P تا Q) موج انقباض بطون که خیلی قدرتمند می‌باشد، در سراسر بطون منتشر می‌شود.

برای این عمل، گره دهلیزی بطنی که در پایان هستراحت عمومی قلب پیام انقباض را گرفته، این پیام را از طریق رشته و الیاف گرهی دیواره بین دو بطن و دیواره بطون و همچنین به کمک الیاف ماهیچه‌ای که برای انتقال پیام تخصصی شده اند،به سراسر بطون و نهایتا به نوک پایین قلب منتقل می‌کند.

اما سرعت هدایت پیام بافت دهلیزی-بطنی و الیاف گرهی دیواره بین دو بطن خیلی کم و در عوض سرعت انتشار پیام الیاف گرهی دیواره بطون خیلی زیاد هست.

اما چرا؟؟! اگر سرعت این سه قسمت با هم برابر بود، پیام بلافاصله سراسر دیواره بین دو بطن را فرا می‌گرفت (‌چون اول به دیواره میانی می‌رود و سپس انجا به سراسر بطن) و دیواره میانی زودتر از جاهای دیگر بطن منقبض می‌شد.

ولی اکنون ، در حین اینکه پیام در دیواره میانی منتشر می‌شود، به سرعت توسط الیاف دیواره بطنها تمام بطنها را فرا می‌گیرد و عملا این تفاوت سرعت سبب می‌شود که پیام انقباض در یک مدت تمام بطنها را فرا بگیرد.

این عمل کمتر از ۰/۱ ثانیه طول می‌کشد و نهایتا موج QRS را در الکتروکاردیوگرام ایجاد می‌کند.
۲) انتشار موج هستراحت در دهلیزها: هموقت با انقباض دهلیزها،چون بلافاصله سپس انقباض، دهلیزها باید هستراحت نمايند، پس پیام هستراحت در اونها شروع به انتشار می‌کند.

این پیام که اندکی سپس شروع انقباض آغاز می‌شود، به مدت کمتر از ۰/۱ ثانیه طول می‌کشد (‌فاصله انتهای P تا Q) و هیچ موجی را در الکتروکاردیوگرام به وجودنمی آورد! چون قدرت موج انتشار انقباض بطون اونقدر زیاد هست که این پیام کوچک در QRS گم می‌شود! به هر حال با پایان موج QRS هستراحت دهلیزها شروع می‌شود.
مرحله سوم – انقباض بطون به مدت ۰/۳ ثانیه
بلافاصله با انتشار پیام انقباض، بطون شروع به انقباض می‌نمايند و خون را با فشار بالای سیستولی به سمت سرخرگها پمپ می‌نمايند.

این خون با فشار خود از سویی دریچه‌های یکطرفه لختی را – که فقط به سمت بطون باز می‌شوند- بسته و باعث شنیده شدن صدای اول قلب می‌شوند.

و از سوی دیگر با فشار دریچه‌های سینی را – که فقط به سمت سرخرگها باز می‌شوند- باز کرده و وارد سرخرگها می‌شود.

تمامی این مراحل در مدت وقت بسیار کوتاه و در موج S روی می‌دهند.

همچنین دهلیزها سپس پایان انتشار پیام هستراحتشان تا ۰/۷ ثانیه هستراحت می‌نمايند.

در این مدت خون دوباره از بزرگ سیاهرگهای زیرین و زبرین وارد دهلیز راست می‌شود؛ اما بدلیل بسته بودن لختی ها خون نمی‌تواند وارد بطون شود و اندک اندک وارد دهلیزها می شود.

(این رویه به مدت ۰/۳ ثانیه یعنی پایان انقباض بطنی ادامه میابد)‌
موارد روی داده در موج S:
۱) هستراحت دهلیزها و انقباض بطون
۲) بسته شدن دریچه‌های لختی در اثر فشار خون ناشی از انقباض بطون
۳) باز شدن دریچه‌های سینی در اثر فشار خون ناشی از انقباض بطون
اما سپس گذشت اندکی از انقباض بطون ( فاصله S تا T ) چون بطون بلافاصله سپس انقباض (اتمام این ۰/۳ ثانیه) باید هستراحت نمايند، پیام هستراحت اونها منتشر می‌شود و موج T را در الکتروکاردیوگرام ثبت می‌کند.

پس از اتمام این موج بطون نیز شروع به هستراحت می‌نمايند.

پس هستراحت عمومی قلب آغاز می‌شود، چون دهلیز ها نیز ۰/۳ ثانیه هست که هستراحت خود را آغاز کرده اند.

هستراحت بطون باعث قطع فشار اعمال شده بر روی دریچه‌ها می‌شود؛ در نتیجه دریچه‌های سینی بسته می‌شوند و صدای دوم قلب را – که کوتاه تر و زیرتر هست – به وجود می‌آورد.

از سویی دریچه‌های لختی که ۰/۳ ثانیه هست تحت تاثیر فشار خون موجود در دهلیزها هستند، از این موقعیت یعنی عدم فشار سیستولی هستفاده کرده و دریچه‌های لختی را در جهت بطون باز کرده و شروع به پر کردن بطون می‌نمايند.

نکته: حداکثر انقباض بطون، در ابتدای موج T انجام می‌شود.

نکته: وقت هستراحت بطون ۰/۵ ثانیه و وقت هستراحت دهلیزها ۰/۷ ثانیه می‌باشد.
نکته: باز شدن دریچه صدایی ایجاد نمی‌کند.
حوادث قلب در ابتدای دیاستول
۱) ورود بیش از ۷۵٪ خون از دهلیزها به بطون در اثر وزن خون
۲) انتشار موج انقباض دهلیزها در سراسر دهلیزها ---- ایجاد موج P در الکتروکاردیوگرام
وضعیت دریچه ها:
سینی ها ---- بسته؛ تا خون وارد شده به بطون از طریق این دریچه‌ها وارد سرخرگها نشود.
لختی ها ---- باز؛ تا خون دهلیزها وارد بطون شوند.
حوادث قلب در انتهای دیاستول
۱) انقباض دهلیزها ---- وقوع از P تا پایان R (انقباض تغییری در الکتروکاردیوگرام ایجاد نمی‌کند چون پیام الکتریکی منتقل نمی‌شود!)
۲) انتشار پیام انقباض بطون ---- ایجاد موج QRSدر الکتروکاردیوگرام
۳) انتشار پیام هستراحت دهلیزها ---- زیر موج پیام قوی انتشار انقباض بطون گم می‌شود!
۴)‌شنیدن صدای اول قلب
وضعیت دریچه ها:
سینی ها ---- بسته؛ تا خون وارد شده به بطون از طریق این دریچه‌ها وارد سرخرگها نشود.

لختی ها ---- باز؛ تا خون دهلیزها وارد بطون شوند.
حوادث قلب در سیستول
۱) انقباض بطون به مدت ۰/۳ ثانیه --- فاصله S تا T
2) هستراحت دهلیزها
۳) شنیدن صدای دوم قلب
وضعیت دریچه ها:
۱) سینی ها--- ابتدا باز (‌در هنگام انقباض بطون) و بعد بسته ( پس از اتمام انقباض بطون) ۲) لختی ها---- ابتدا بسته (‌در هنگام انقباض بطون) و بعد باز ( پس از اتمام انقباض بطون)

سوال خود را از یک متخصص قلب و عروق بپرسید و از ایشان بخواهید تا نوار قلبی را برای شما تفسیر کند
با ارزوی سلامتی و سربلندی

54 out of 100 based on 39 user ratings 314 reviews