چیست


چیست
سلام منظور از ژنوم چیست؟ فلسفه ژنوم چیست؟
پاسخ :
با سلام

بدن انسان چیست با توضیح انواع ان 3
ژنوم به ژن های موجود در هر دسته کروموزوم هاپلوئید کفته می شود و یا به بار کروموزومی هسته ی گامت ها ژنوم فرموده می شود

ای در مورد آلودگی هوا یا خاک می خواستم با تشکر حاجوی 21 ساله دانشجوی
البته در بعضی متون کلمه ی ژن را به کار می برند و در اصطلاح منظور انها ژنوم هست و اما در بعضی متون دیگر کلمه ی ژن را درست و بجا و برای معرفی یک ژن خاص بکار می برند .

عبور از كنار یكدیگر با یكدیگر برخورد میكنند چنانكه گویی با هم صحبت میكنند؟ 15
فلسفه ی ژنوم بر می گردد به کشف ماده ی اصلی هسته یعنی کرموزوم

هرده می ى
(((به کل ماده ژنتیکی موجود در داخل یک سلول ، ژنوم فرموده می‌شود و اندازه ژنوم در موجودات مختلف متغیر هست.


ایاهستک در انزیم پروکاریوت
ولی در هر گونه از موجودات اندازه ژنوم یکسان هست.

زندگی زالوها و پرورش بزرگ کردن انها توضیح دهید و یا منبع یا سایتی معرفی
ژنوم واژه‌ای هست با معانی زیر:

dabirestan miravam hanooz entekhab reshte nakardam be hamin dalil mikhaham yek meghdar bar ketabha motalee dashte basham
۱)به کل محتوای ژنتیکی یک سلول، ژنوم اون سلول می‌گویند.(کل محتوای ژنتیکی شامل دی ان ای هسته، کلروپلاست و میتوکندری می‌باشد)

را یاد بگیرم چكار كنم بخصوص
۲) محتوای ژنتیکی یک موجود زنده.برای مثال :
(i)کروموزوم در یک سلول باکتری(یا یکی از انواع هر کروموزوم اگر بیش از یک نوع وجود داشته باشد.

به عنوان مثال هر دو کروموزوم بزرگ و کوچک در.Vibrio cholerae )
(ii)مولکول DNA یا RNA در یک ویریون.
(iii)کروموزوم(ها)که همراه با تعدادی پلازمید هستند برای مثال کروموزوم و دو پلازمید کوچک در باکتری Buchnera.
۳)همهٔ ژن ها(متفاوت)در یک سلول یا ویریون.
می توان ژنوم انسان را که در DNA ذخیره شده هست با یک کتابخانه به صورت زیر مقایسه کرد:
1. کتابخانه شامل ۴۶ کتاب (کروموزوم) هست
2. کتابها بین ۴۰۰ تا ۳۳۴۰ صفحه (ژن) دارند
3. هر کتاب دارای بین ۴۸ تا ۲۵۰ میلیون حرف (نوکلئوتیدهای A,C,G,T) هست
4. بنابراین کتابخانه در مجموع از بیش از ۶ میلیارد حرف تشکیل شده هست
5. کتابخانه در درون یک هسته سلول به اندازه یک نقطه کوچک برنامه دارد
6. یک کپی از کتابخانه (تمام ۴۶ کتاب) در تقریباً همه سلولهای بدن ما برنامه دارد)))
(منبع ویکی پدیا )


60 out of 100 based on 15 user ratings 1040 reviews